Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015

SỨ ĐIỆP 4 CÂY NẾN MÙA VỌNG


 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Bên Âu Châu – ít là bên Đức - có tập tục từ xa xưa mỗi khi đến mùa vọng, mùa chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh xung trn thế làm người, trong các nhà thờ, ở tư gia hay các nơi công cng, người ta treo trên cao hay đặt nằm trên bàn, một vòng tròn bện bằng cành lá cây thông, lá cây tùng tươi xanh.

Tập tục vòng mùa vọng không thy có bên Vitnam quê nhà. Trên vòng lá cây này nơi bốn góc có bốn cây nến to hoặc mầu trắng, hoặc mầu tím hoặc mầu đỏ. Đó là vòng mùa vọng với bốn Cây Nến.

Đâu là ý nghĩa vòng mùa vọng với bốn cây nến ?

Vòng mùa vọng được bện theo hình tròn không có khởi đầu và ng không có tận cùng như hình mt tri. Vòng tròn là biểu hiu cho Thiên Chúa, Đấng không có khởi đầu và cùng tận.

Vòng được bện bằng các cành lá cây thông xanh tươi. Mu xanh tươi tốt là biểu hiu của niềm hy vọng, của tương lai cho đời sống luôn luôn đổi mới. Chúa Giêsu giáng sinh làm người là niềm hy vọng tương lai cho đời sống.

Bốn cây nến này được ln lượt đốt lên từ Chúa nht thnhất mùa vọng trước lGiáng sinh. Chúa nht thnhất mùa vọng mt cây nến được thp sáng lên, chúa nht thhai hai cây nến , chúa nht thứ ba ba cây nến và chúa nht thứ tư  cả bốn cây nến.

Bốn cây nến được ln lượt thp sáng trong bốn tuần muốn nói lên ý nghĩa: Nứơc Thiên Chúa cũng triển nở lần lượt như bốn cây nến được thp lên cho ti ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, đấng là ánh sáng trn gian. Ánh sáng bn cây nến toả ra bốn phương trời đất trong công trình sáng to ca Thiên Chúa.   

Bốn cây nến là mốc cho bốn chng đường, bốn tuần lễ chuẩn bị đón mừng lThiên Chúa xung thế làm người. Trong thi gian này Hội thánh công giáo kêu mời mọi người dành thi giờ dọn tâm hồn đón mừng lễ Chúa xung làm người, lễ ánh sáng mt tri công chính.

Cây nến là hình nh Chúa Giêsu, đấng là ánh sáng trn gian ( Gioan 8,12 ). Ánh sáng toả ra từ cây nến không làm chói mắt khi nhìn thng vào nó, nhưng cm thy thi vị đầm ấm. Khi nhìn thng vào Chúa Giêsu trong nhà tạm, khi tiếp nhận người qua tm Bánh Thánh Th, khi nghe li người trong phúc âm, ta không có cảm giác khó chịu, nhưng trái lại tìm được bình an ơn tha thứ làm hoà cho tâm hồn. Một điều rất cn thiết cho cuộc sống thể xác lẫn tâm hồn.

Khi cây nến được đốt lên cũng ct nghĩa về hình nh Chúa Giêsu. Chất sáp làm nên cây nến là hình nh thân xác con người ca Chúa Giêsu. Thân xác con người được Thiên Chúa dng nên có khởi đầu, có phát trin, có nhng yếu đuối bệnh tt giới hạn và sau cùng có cùng tận. Chúa Giêsu xuống trn gian làm người, sống cuộc sống hy sinh ca con người như chất sáp bị cháy hao mòn thiêu huỷ.

Còn ngọn lửa đốt sáng cây nến là hình nh bản tính Thiên Chúa ca Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và ng là người, nên ngài có hai bản tính: Thiên Chúa và con người.

Ngọn lửa đốt cháy chất sáp và tỏa ra ánh sáng hơi ấm tình yêu cho mi người.

Bốn cây nến chung quanh “vòng mùa vọngmang bốn sứ điệp đến cho con người:
Cây nến thnht chiếu ánh sáng Hoà bình cho những tâm hồn có lòng khoan dung nhân ái.
Cây nến thứ hai mang ánh sáng Niềm Tin cho nhng tâm hồn khao khát tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống.
Cây nến thba chiếu toả hơi ấm Tình Yêu cho những tâm hồn tìm sống tình liên đới với người khác.
Cây nến thứ tư mang niềm Hy vọng cho nhng tâm hồn cn niềm vui phấn khởi.

Bốn Cây Nến Mùa Vọng loan báo sứ mạng ca Chúa Giêsu xuống trn gian làm người với và cho con người.

Thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015

THÁNH HIẾN HAI ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÀNH ROMALm. Daminh Nguyn ngc Long

Nguyên tác: Thánh hiến vương cung thánh đưng Thánh Phero và Thánh Phaolo thành Roma

Hng năm ngày 18.11. Giáo hi Công giáo Roma mng nhngày thánh hiến hai đi Vương cung thánh đưng Thánh Phero và Thánh Phaolo bên Roma.

Vương cung thánh đưng Thánh Phero

Hoàng đế Roma Constantino năm 323 , sau khi cng nhn đo Công giáo, mra knguyên chm dt thi kGiáo hi Công giáo bbt bch hi trong toàn đế quc Roma, đã cho xây dng Vương cung thánh đưng trên ngôi mThánh Phero chân đi Vatican. Phn phía Nam ca thánh đưng nm bên phn sân din trò xiếc gii trí ca vua chúa Roma, nơi đây Thánh Phero dưi thi Hoàng đế Nero đã bhành quyết đóng đinh ngưc tvì đo năm 67. sau Chúa giáng sinh.Ngôi mca Thánh Phero nm ngay dưi bàn thchính ca đn th. Dưi thi Đc giáo hoàng Pio XII. vào thế k20. đã có cuc khai qut kho cổ, và tìm thy ngôi mcùng du tích sùng kính Thánh Phero ca giáo hu thi xa xưa hi thế kthnht và thhai.

Theo truyn thuyết kli, ngôi đn ththi Constantino đưc Đc giáo hoàng Silvester I. thánh hiến ngày 18.11.326, và ngôi đn thđưc xây dng hoàn thành vào gia thế kth4. sau khi hoàng đế Constantino qua đi.

Trong thi kcác Đc giáo hoàng sng lưu vong Avignon bên Pháp t1309 - 1377, đn thbxung cp hư hi. Nhưng sau đó tnăm 1450 đn thđưc sa cha li. Sau cùng dưi thi Đc Giáo Hoàng Julius II. năm 1506 ngôi đn thcũ có tui th1200 năm bphá hy hoàn toàn. Và ngài đt viên đá đu tiên xây dng ngôi đn thmi như đang thy ngày nay.

Công trình xây dng đn thmi do KBramente vha đvà Ksư Michelangelo thc hin. Công vic xây dng kéo dài trên 100 năm. Ngôi đn thmi cũng  đưc xây ngay trên ngôi mca Thánh tông đPhero, và là thánh đưng ln nht ca Giáo hi Công giáo. Đc giáo hoàng Urbano VIII. đã làm phép thánh hiến khánh thành ngôi đn thmi cũng vào ngày 18.11.1626, mà trưc đó 1300 năm ngôi đn thcũ thi vua Constantino ngày 18.11. 326 cũng đã đưc làm phép thánh hiến.

Đn thThánh Phero là công trình xây dng tri vưt vhình thc nghthut, và mang ý nghĩa trung tâm đim ca Giáo hi Công Giáo hoàn cu.

Công trình này đưc các vksư cùng điêu khc danh ha góp công sc thc hin tBramante đến Raffael, Peruzzi, Michaelangelo, Giacomo della Porta, phn trang trí nghthut do nhng kit tác ca danh ha thiên tài Michaelangelo, Bernini và nhiu ngưi khác na.

Vương cung thánh đưng Thánh Phaolô

Thánh Phaolo là vTông đdân ngoi đã loan truyn tin mng Chúa Giêsu Kitô tbên vùng Trung Đông nưc Do Thái sang tn  Âu châu. Đi ti đâu Ông thành lp Giáo đoàn Kitô giáo, và viết 14 thư mc v, như nn tng giáo lý, gi các Giáo đoàn Kitô giáo. Và sau cùng vào khong năm 64. chết chu tvì đo dưi thi hoàng đế NeroRoma.


Ngay tnăm 200 đã có bng ghi nhng nim ngôi mThánh Phaolô Via Ostia . Hoàng đế Constantino theo du chng đó đã cho xây ngôi đn thờ ở ngoài thành Roma năm 324 đkính Thánh Phaolo, và đưc Đc giáo hoàng Sylvester thánh hiến.

50 năm sau, năm 374 Hoàng đế Theodosius I. cho xây mrng ngôi đn thto ln thêm ra. Đến thi Đc giáo hoàng Leo I. ( trvì t440-461) ngôi đn thđưc xây dng hoàn thành.

Tháng By 1823 ngôi đn ththi Constantino btrn ha hon thiêu hy hư hi nng, chphn hu cung thánh vi nhng bc tranh Mosaic tthế kth5. và 13. còn nguyên vn không bcháy.

Ngôi đn thmi kính thánh Phaolo ngoi thành đưc xây dng li ngày 10.12. 1855 dưi thi Đc giáo hoàng Pio IX. đưc làm phép thánh hiến.

Trong vương cung thánh đưng Thánh Phaolo ở trên phần đầu ng chung quanh có hình vkhc kiu Mosaic các Đc giáo hoàng ca Hi Thánh Công giáo tThánh Phero, vgiáo hoàng tiên khi cho ti vGiáo hoàng đương kim.

Ngày 25.01.1959, vào ngày lkính Thánh Phaolo tông đtrli, Đc Giáo Hoàng Gioan XXIII. trong đn thnày đã tuyên bmCông đng chung Vaticano II. 1960-1965

Đn thgi là ngoi thành, vì nm ngoài tưng thành Roma do hoàng đế Aureliano xây bc tưng bao quanh Roma năm 271 đngăn chng các tn công ca các sc dân tbên ngoài vào trong thành Roma.

Biu tưng ý nghĩa thn hc

Hai ngôi đn thvĩ đi Thánh Phero và Thánh Phaolo  Roma không chto ln bthế vcông trình li kiến trúc đsvng chc, và nhng trang hoàng n tưng mang du n rt nghthut thi trung ccó mt không hai txưa nay. Nhưng hai ngôi đn thcòn là hình nh nói lên du chvThiên Chúa vô hình đang hin din gia con ngưi, vi nhng hàng ct cao trong ngoài thán đưng, nhng vòm chm tháp vươn cao lên không trung gia thiên nhiên, nhng mu sc hài hoà ca nhng tng đá cm thch cùng đưng vân thiên nhiên hòa hp vi ánh sáng chiếu ta strong sáng nét đp ca thiên nhiên.

Có thnói đưc nhng ý tưng mà các vKsư và các vdanh Ha điêu khc đã khc ghi vào công trình gđá xây dng hai ngôi đn thnày, bt ngun như thc ăn gi hng cho hlà con ngưi, là ngưi có lòng tin vào Chúa, là ksư kiến trúc, là nhà danh hochuyên môn,  tba cun sách vthiên nhiên, cun sách Kinh Thánh và cun sách vPhng v.

Vì thế, hai ngôi đn thkết hp đưc cba mt kiến trúc trong thi đi trn gian, vlch sơn cu đca Chúa phn thiêng liêng, như Kinh thánh thut li, và vphng v, nơi con ngưi trn thế chành lnghi thphưng Thiên Chúa.

Hai ngôi đn thđưc xây dng đkính hai Thánh tông đPhero và Phaolo, nhưng hkhông phi là nn tng cho hai đn thnày. Chính Chúa Giesu Kitô mi là đá nn tng nim tin cho đn th( 1 cor 3,10-11). Vì nơi hai đn thnày mi khi mi tín hu Chúa Kitô thp đc kinh cu nguyn, chành nghi lphng v, là tưng nim ssinh ra, chu chết và sng li ca Chúa Kitô. Đó là nn tng đc tin ca Kitô giáo.

Chúa Giêsu Kito là đá tng nâng đcho ngôi đn thđc tin ca Giáo hi đưc vng chc. Nơi Chúa Giêsu chúng ta hc và đc đưc Li ca Chúa, cũng như tnơi Ngài Giáo hi nhn đưc sc sng, giáo lý và ssai đi đến vi con ngưi.

Hai ngôi đn thnày như hình nh  biu tưng cho Giáo hi Công giáo Roma, cũng đã tri qua nhng ln bhư hi xung cp, bha hon cháy thiêu ri, và đưc sa cha li, xây dng mi li. Hai ngôi đn thkiến trúc công trình nghthut đng vng thàng bao thế knay là do luôn đưc quyét dn, tân trang bo trì sa cha liếp tc.

Đi sng trong Giáo hi cũng vy, có nhng giai đon thoái hóa lên xung vmt tinh thn đo giáo cũng như tchc điu hành qun lý. Nhng khúc ngot hay bóng ti đó gây ra nhng tiếng tăm không tt, hu qa tiêu cc.

Nhưng đng thi đó cũng là dp tt để Giáo hội nhìn ra biết mình mà điu chnh sa cha làm mi li cho tt lành đúng như ý Chúa mun, cùng là nhân chng cho Chúa gia lòng xã hi con ngưi trn thế. Có thế ngôi nhà đc tin Giáo hi mi đng vng đưc.
_______________________

Hai ngôi đn thThánh Phero và Thánh Phaolo Roma như ct trca Giáo hi Công giáo va vmt tinh thn va vmt kiến trúc cùng bthế.

Hai vThánh tông đnày cùng đưc mng kính chung trong mt lmng ngày 29.06. hng năm.

Và hai ngôi đn thkính hai vThánh cùng đưc mng nhđến ngày thánh hiến chung ngày 18.11. hng năm. 

Thánh Phaolo viết nhn nhvGiáo hi Chúa Kitô:

„Tôi mun nói là trong anh em có nhng lun điu như: "Tôi thuc vông Phao-lô, tôi thuc vông A-pô-lô, tôi thuc vông Kê-pha, tôi thuc vĐc Ki-tô.“ (1 cor 1,12)….
„Tôi trng, anh A-pô-lô tưi, nhưng Thiên Chúa mi làm cho ln lên.7 Vì thế, ktrng hay ngưi tưi chng là gì c, nhưng Thiên Chúa, Đng làm cho ln lên, mi đáng k.Tht vy, chúng tôi là cng sviên ca Thiên Chúa. Anh em là nh đng ca Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.“ (1 cor 3,6-9).Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015

THÁNH HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANOLm. Daminh Nguyn ngc Long  


Hng năm Giáo hi mng lễ thánh hiến Vương cung thánh đưng Laterano bên Roma vào ngày 09.11.

Đâu là ý nghĩa đo đc thn hc ngôi thánh đưng dành cho vic phng t?Lch sVương cung thánh đưng Laterano.

Vương cung thánh đưng Laterano bên, Roma còn đưc gi là đi vương cung thánh đưng Giovanni in Laterano, như dòng chữ ở ngoài ca vào viết: mater et caputThánh đưng mvà đu ca mi thánh đưng trong thành phRoma và trên toàn thế gii

Vương cung thánh đưng Laterano đưc xây dng dưi thi Hoàng đế Contanstino trên phn đt ca dòng tc gia đình Laterani, và đưc Đc giáo hoàg Sivester 1. , dâng kính Chúa Giêsu, Đng Cu Chuc, thánh hiến khánh thành ngày 09.11.324 .

Sau đó vào thế kIX. vương cung thánh đưng Laterano đưc thánh hiến dưi tên Thánh Gioan Ty ga. Và vào thế kỷ  XII. Thánh tông đGioan , ngưi viết Phúc âm Chúa Giêsu, đưc thêm vào. Nên vương cung thánh đưng có chùm tên dài : Đi vương cung thánh đưng kính đng rt thánh Cu Chuc và Thánh Gioan ty gicùng Thánh Gioan Thánh sLaterano.

Vương Cung thánh đưng Gioan Laterano là mt trong bn đi vương thánh đưng thành phvĩnh cu Roma: Thánh Phero, Đc Bà c, Thánh Phaolo ngoi thành và Laterano. Vương cung thánh đưng Laterano là nhà thchính tòa ca Đc giáo hoàng.

Tm 313 các vGiáo Hoàng ca Giáo hi Công giáo, đến 1309 bt đu thi kcác đc Giáo Hoàng Vatican phi sng lưu vong Avignon bên Pháp, đu cư ngụ ở Laterano.

m 1377 chm dt thi sng lưu vong bên Avignon Đc Giáo Hoàng trvRoma, nhưng Laterano đã xung cp hư hi nhiu. Nên vùng Vatican trthành nơi cư ngca Đc giáo Hoàng . Năm 1586 Laterano đưc xây dng mi li và trthành nơi cư ngmùa hè ca đc giáo hoàng .

Vương Cung thánh đưng Laterano có ca Năm Thánh: Santa Porta. Ca ny đưc mra vào nhng dp Năm Thánh, đcho mi ngưi tín hu Chúa Kitô bưc qua lãnh nhn ơn toàn xá. Như sp ti đây dp Năm Thánh lòng tbi Chúa 2015-2016, Đc giáo hoàng Phanxico schành nghi lmca Năm Thánh bn đi vương cung thánh đưng bên Roma, trong đó có ca năm thánh đn thLaterano.

Laterano là nơi đã din ra 05 Công đng ca Gáo hi Công gíao vào thi Trung c. Vì thế có tên Công đng Laterano.

Trong nếp sng đo đc ca Giáo hi, khi mt thánh đưng, mt nhà nguyn đưc xây, có lnghi thánh hiến khánh thành ngôi nhà thmi dành cho vic cu nguyn dâng lthkính Thiên Chúa, Đc Mvà các Thánh. Và ngôi thánh đưng mi thưng đưc chn đt tên dâng kính Chúa Giêsu, hay Đc mhay mt vThánh nào.

Ngôi thánh đưng đưc xây dng bng vt liu do con ngưi chế biến làm ra theo nếp sống văn hóa thời đại nơi mỗi quốc gia đất nước địa phương. Nhưng còn có ngôi thánh đưng khác hơn n

Ngôi thánh đưng con ngưi.

Thánh Phaolo trong thư mc vgi Giáo đoàn Côrinthô nói đến ngôi thánh đưng khác na: đn th. Ngôi đn thnày là con ngưi do Thiên Chúa xây dng làm nên : Anh em là nh đng ca Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.(1 Cor 3,11).

Con ngưi chúng ta không là viên gch , viên ngói, khúc g, tng đá, ht cát trong mt ngôi nhà kiến trúc. Nhưng trong ngôi nhà Giáo hi có nhiu con ngưi khác nhau: gìa, tr, ln, bé, nam, n… Du có nhiu khác bit nhau, nhưng tt ccó mt mu schung: Chúng ta thuc vChúa Giêsu Kitô.

ng vy, nhìn vào  mt ngôi thánh đưng đưc xây dng do nhiu viên gch, đá, g, ca… khác bit nhau. Nhưng tt cnhng thành phn đó đu có mt chung hp: Chúng là nhng thành phn kiến to nên ngôi thánh đưng.

Nn tng ngôi thánh đưng

Ngôi nhà nào, ngôi bit thnào, ngôi thánh đưng nào cũng đưc xây dng trên mt nn móng va sâu xung lòng đt, va vng chc kiên ckhông để bthm nưc. Có thế công trình xây dng lên cao mi đng vng kiên ckhông bmc ưt sp đ.

Nn móng ngôi đn thờ tâm hồn con ngưi là Chúa Giêsu Kitô. Trên nn tng Ngài, schết, ssng li ca Chúa Giêsu chúng ta như nhng viên đá sng đng trong công trình ngôi nhà ca Giáo hi

„ Lthánh hiến vương cung thánh đưng Laterano gi nhc nhđến mt mu nhim luôn thi s: Thiên Chúa hng mun xây ngôi đn thtinh thn, nơi đó tinh thn và chân lý đưc thkính. ( Ga 4,23-24). 

Ngày lnày cũng nhc nhđến squa trng ca nhng công trình xây dng bng vt liu, nơi đó Cng đoàn tín hu Chúa thp đc kinh cu nguyn chành các nghi lphng vca tng Chúa. Mi Cng đoàn xđo có bn phn gìn gingôi thánh đưng ca chmình.Vì ngôi thánh đưng thhin giá trcao đp nếp sng tôn giáo và văn hóa. ( Đc giáo hoàng Benedicktô XVI. , Kinh Truyn tin ngày (09.11.2008 ).

  

CHIA SẺ

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH

GIÁO HỘI

VĂN HÓA

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews