Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014

Ý NGHĨA CỦA CHỮ LƯƠNG TÂM (CONSCIENCE)
Nguyên tác: “Ý nghĩa, ngữ nguyên” của chữ “lương tâm: conscience”Gabriel Marcel là cha đẻ của “chủ nghĩa hiện sinh” (existentialisme) vào năm 1940. Chủ nghĩa ấy được Jean Paul Sartre “đề cao” vào ngày 29.11.1945 tại Paris, rồi ông ta cho xuất bản nó với tựa đề: “L’existentialisme est un humanisme. Existentialism is a humanism.” (Chủ nghĩa hiện sinh là chủ nghĩa nhân đạo.) Chủ nghĩa ấy, “chủ nghĩa duy vật, vô thần”, nhất là “chủ nghĩa tự do” (libéralisme) “tôn thờ” tư tưởng CÁ NHÂN, muốn HẠN CHẾ “thẩm quyền” của Tôn Giáo. Và, giờ đây, còn khủng khiếp hơn là “giáo phái” nhân Danh Thiên Chúa, CHÀ ĐẠP LƯƠNG TRI THẾ GIỚI, chặt đầu người lớn và em bé ngây thơ, mà chẳng gớm tay VÌ họ tự cho mình là “chiến binh” của Thượng Đế, là Lương Tâm của Nhân Loại nên phải tiêu diệt những ai không theo họ.

Chính vì những lý do đã nêu, tôi “trích” định nghĩa của “Từ Điển, Triết Học, Đạo Cao Đài, Danh Nhân, Sách Giáo Lý Công Giáo và Kinh Thánh” về CONSCIENCE (Lương Tâm), xin nêu do đâu mà con người có Lương Tâm và, sau cùng, trình bày về “ý nghĩa, ngữ nguyên” của chữ ấy.

I- Theo Từ Điển Tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học, do Nhà Xuất Bản Đà Nẵng 1997)

Từ điển ấy ghi: “Lương tâm là YẾU TỐ NỘI TÂM CHO MỖI người khả năng tự đánh giá hành vi của mình về mặt ĐẠO ĐỨC và do đó tự ĐIỀU CHỈNH mọi hành vi của mình.”

II- Từ Điển Hán-Việt

Trong Từ Điển ấy, tác giả Nguyễn Quốc Hùng định nghĩa Lương Tâm như sau: “Cái lòng tốt sẵn có mà TRỜI PHÚ cho mỗi người.”

III. Theo Triết Học

Đạo Cao Đài cho rằng, theo triết học, lương tâm là năng lực CÁ NHÂN tự giám sát mình về mặt ĐẠO ĐỨC, “TỰ đề ra” cho mình những yêu cầu về đạo đức, đòi hỏi mình phải hoàn thành những nhu cầu ấy và tự ĐÁNH GIÁ hành động của mình.

IV- Theo Đạo Cao Đài

Tuy nhiên, Đạo ấy cho rằng Tôn giáo định nghĩa Lương tâm là cái tâm tốt đẹp SẴN có của con người DO TRỜI BAN để khuyên bảo con người phải ăn ở hiền lành, hành động cho công bằng và hợp đạo lý.

V- Theo Danh Nhân

Xin nêu hai vị:

A- Victor Hugo: “Lương Tâm là Thiên Chúa ở TRONG con người.”

B- Jean Jacques Rousseau: “Lương Tâm là tiếng nói của linh hồn. Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.”

VI- Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

Ở Mục 6, từ số 1776-1802, Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nêu lên ý nghĩa và nguồn gốc của LƯƠNG TÂM. Vì mục ấy khá dài, tôi xin trích những ý nổi bật như sau:

“Nơi đáy Lương Tâm của mình, con người khám phá được LUẬT mà họ KHÔNG TỰ BAN cho mình, nhưng mà họ PHẢI VÂNG PHỤC và TIẾNG của LƯƠNG TÂM luôn KÊU MỜI họ yêu và làm ĐIỀU THIỆN, tránh ĐIỀU ÁC… Vì con người có LUẬT mà Thiên Chúa đã KHẮC GHI vào tâm hồn họ… Lương tâm là trung tâm MẬT THIẾT NHẤT và KÍN ĐÁO NHẤT của con người, là CUNG ĐIỆN để con người Ở một mình VỚI Thiên Chúa và để TIẾNG NÓI của NGÀI được họ ĐÓN NGHE. Trong lòng con người, Lương Tâm HÀNH ĐỘNG (x. Rm 2, 14-16) RA LỆNH đúng lúc cho con người làm LÀNH, bỏ DỮ. Lương Tâm cũng PHÁN ĐOÁN các quyết định cụ thể, TÁN THÀNH quyết định TỐT, PHẢN ĐỐI quyết định XẤU (x. Rm 1, 32). Lương tâm chứng thực UY QUYỀN của CHÂN LÝ, VÌ ĐIỀU THIỆN TỐI THƯỢNG, VÌ THIÊN CHÚA LÔI KÉO HỌ NÊN HỌ TIẾP NHẬN GIỚI RĂN CỦA NGÀI. Khi LẮNG NGHE LƯƠNG TÂM thì người khôn ngoan có thể NGHE được Thiên Chúa đang nói.” (Người viết tạm dịch theo bản tiếng Đức CỦA Nguyên Giáo Hoàng .)

VII- Theo KINH THÁNH

A- Cựu Ước

Sau khi Adam và Eva “muốn được bằng Thiên Chúa”, LƯƠNG TÂM cho họ NHẬN BIẾT SỰ TỘI nên họ lấy lá vả che thân vì XẤU HỔ trước Thánh Nhan Ngài. (Sáng Thế Ký 3,8)

B- Tân Ước

Thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Roma: “Dân ngoại không có Luật; nhưng, mỗi khi theo lẽ TỰ NHIÊN mà họ làm những gì Luật DẠY thì họ LÀ Luật cho chính mình, mặc dầu họ không có Luật. Họ cho thấy RẰNG điều gì Luật đòi hỏi THÌ đã được GHI KHẮC trong lòng họ. LƯƠNG TÂM họ cũng LÀM CHỨNG điều ĐÓ vì TÂM TƯ của họ tự CÁO GIÁC MÌNH hay BIỆN HỘ cho mình.” (Roma 2,14-15)

VIII- LẼ “TỰ NHIÊN” (mà Thánh Phaolô vừa nêu) là DO ĐÂU?

Sáng Thế Ký 1,26 ghi: “Chúng ta hãy làm ra con người THEO Hình Ảnh chúng ta, giống như chúng ta để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” Do đó, Sáng Thế Ký 2,7 mới kể việc Thiên Chúa DỰNG NÊN con người như sau: “Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi nó, và con người trở thành sinh linh.”

Đại từ “chúng ta” là MỘT Thiên Chúa có BA Ngôi. Chính Ngài đã BAN cho con người HÌNH ẢNH của NGÀI! Như vậy, Thiên Chúa là TÁC GIẢ của LƯƠNG TÂM! Cho nên LƯƠNG TÂM cũng là BẨM SINH (inné; innate) nơi con người, tức là NÓ được Thiên Chúa GHI TẠC (inscrit; gravé; implanted) vào LINH HỒN của con người để HỌ giống Thiên Chúa: God-like! Chứ Lương Tâm KHÔNG do con người “tự đề ra” như triết học giải thích. Cũng đáng tiếc là có Kitô hữu cho rằng Lương Tâm KHÔNG phải là tiếng Chúa! VÌ VẬY, tôi xin dẫn chứng THÁNH THƯ dạy như sau:

A- Roma 9,1: “Có (Chúa) Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và LƯƠNG TÂM tôi, ĐƯỢC THÁNH THẦN hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng…”

B- Côrintô II,1,12: “Điều khiến chúng tôi tự hào là Lương Tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi chiếu theo sự THÁNH THIỆN và CHÂN THÀNH mà Thiên Chúa BAN, để cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi KHÔNG cư xử THEO LẼ khôn ngoan CỦA NGƯỜI ĐỜI, nhưng THEO ÂN SỦNG của Thiên Chúa.

C- Timothê I,1,19: “Một số người VỨT BỎ TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM nên ĐỨC TIN của họ bị CHẾT CHÌM.”

Như vậy, LƯƠNG TÂM (trong Thánh Thư ở phần VIII A) được Thánh Thần (tức Thiên Chúa Ngôi BA) HƯỚNG DẪN, cũng là LƯƠNG TÂM chiếu theo sự THÁNH THIỆN mà Chúa BAN như CHÍNH Ngài phán: “Chúng ta hãy làm ra con người THEO Hình Ảnh chúng ta, GIỐNG chúng ta.” Và, dù có bị VỨT BỎ, Lương Tâm vẫn là TIẾNG CHÚA trong lòng Thọ Tạo MANG HÌNH ẢNH của NGÀI!

IX- Ngữ nguyên của chữ CONSCIENCE

Từ CONSCIENCE được dịch từ chữ Dothái (leb) có nghĩa là TÂM (coeur), chữ Hylạp συνειδησισ (suneidèsis) và chữ Latinh CONSCENTIA. Chữ ấy có tiếp đầu ngữ (préfixe) CON: “với; cum, mit, avec; with” và ngữ căn (radical) SCIENCE (sự hiểu biết) là “danh từ” của “động từ” latinh SCIRE: biết. Như vậy, “to have a CONSCIENCE” có nghĩa là CÓ SỰ HIỂU BIẾT, SỰ Ý THỨC CHUNG, CÙNG, VỚI NGƯỜI KHÁC: to possess knowledge in common or together with another! Các khái niệm “CHUNG, CÙNG, VỚI NGƯỜI KHÁC” là phải NHƯ mọi người ĐỀU mang Hình Ảnh Thiên Chúa, tức CÓ LƯƠNG TÂM do Ngài BAN và GHI TẠC vào trong LINH HỒN, nhất là CÙNG VỚI THIÊN CHÚA bởi vì, như đã nêu trong phần VI, Lương Tâm là CUNG ĐIỆN để con người Ở một mình VỚI Thiên Chúa và để TIẾNG NÓI của NGÀI được họ ĐÓN NGHE.

X- Lời kết

Xin trích dẫn Cựu Ước có Cách Ngôn 28,1: “Ác nhân CHẠY TRỐN dù KHÔNG ai đuổi bắt nó.” Ngược lại, sau khi ăn thịt người, con cọp vẫn nằm ngủ yên! Như vậy, “con-người-mang-Hình-Ảnh-Thiên-Chúa” KHÁC với súc vật vì họ được Ngài BAN CHO BỬU BỐI LÀ LƯƠNG TÂM!

Pierre Filion nói: “Lương Tâm là sự sống. Thất Lương Tâm là sự chết.” Một số thiên thần đã VỨT BỎ LƯƠNG TÂM nên trở thành Satan là Hoàng Tử của Sự Chết và Bóng Tối!

Emmanuel Kant phát biểu: “Tôn giáo mà KHÔNG có Lương Tâm thì chỉ là tín ngưỡng mê tín.” Chính Thánh Giacôbê từng dạy: “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Hành động đúng với Lương Tâm mà Chúa ghi tạc vào lòng người!)

Rabelais cảnh cáo: “Khoa học mà không có Lương Tâm thì chỉ là cảnh tan hoang của tâm hồn.”

Albert Einstein khuyên đời: “Đừng bao giờ làm điều gì trái với Lương Tâm ngay cả khi nhà nước yêu cầu bạn.”

Chúng ta, không trừ ai, sẽ RA TRÌNH DIỆN Chúa Cứu Thế trong ngày Ngài trở lại để PHÁN XÉT LƯƠNG TÂM người sống và người chết (iudicare vivos et mortuos: pour juger les vivants et les morts) như trong Kinh Credo (Tin Kính) và như trong Matthêô 25, 31-46 về Ngày Cánh Chung.Đức Quốc, 11.9.2014
Đaminh Phan Văn Phước

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THẦY HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN

... Thứ hai ngày 13-3-1995, cụ Franciszek Gajowniczek êm ái trút hơi thở cuối cùng tại Brezeg, miền Nam nước Ba Lan, hưởng thọ 94 tuổi. Cụ là người đã được Cha thánh Massimiliano Maria Kolbe thế mạng để cứu sống trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945. Câu chuyện diễn tiến như sau.

Một ngày cuối tháng 7 năm 1941, nơi khu 14 của trại tù đức-quốc-xã ở Auschwitz, bên Ba Lan, một tù nhân đã trốn khỏi trại. Theo luật trại:
- Một tù nhân vượt ngục thì 10 tù nhân khác cùng khu phải chết thay.
Những người này sẽ bị đưa vào hầm và bị bỏ đói đến chết.


10 tù nhân trong khu 14 bị gọi tên ”đền mạng”. Trong bầu khí im lặng hãi hùng, một tiếng khóc thất vọng não nề vang lên:
- Chúa ơi, con sẽ không bao giờ còn được trông thấy mặt vợ và các con của con nữa!

Tức khắc, trong đám tù nhân khu 14, một tù nhân rời khỏi hàng ngũ, tiến về phía viên chỉ huy người Đức tên Fritsch. Fritsch giơ cao họng súng vừa đe dọa vừa quát lớn:
- Đứng lại! Ông muốn gì?
Tù nhân đáp:
- Tôi muốn chết thay cho một trong các tù nhân bị kết án tử này.
Viên chỉ huy kinh ngạc hất hàm hỏi:
- Tại sao?
Vị tù nhân vừa giơ tay chỉ vào người đàn ông đã khóc lóc thảm thiết ban nãy vừa trả lời:

- Bởi vì tôi độc thân, còn ông ta đã lập gia đình và có con cái.
Viên chỉ huy hỏi thêm:
- Ông là ai?
Vị tù nhân điềm tĩnh đáp:
- Tôi là Linh Mục Công Giáo!

Mọi người im lặng nín thở. Viên chỉ huy người Đức thật sự sững sờ, lúng túng. Ông tránh vội cái nhìn như bốc cháy ngọn lửa tình yêu của vị Linh Mục Công Giáo. Ông đáp cộc cốc:
- Được!

Vị Linh Mục Công Giáo đó chính là Cha Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), thuộc dòng Phanxicô Viện Tu, người Ba Lan. Cha Kolbe còn là vị tông đồ nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Đức Trinh Nữ MARIA, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Vẹn Tuyền Chí Thánh. Lúc sinh thời, có lần Cha nói tiên tri:
- Sẽ có một ngày quý vị trông thấy bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đứng giữa trung tâm thủ đô Mạc-tư-khoa trên tường thành cao nhất của điện Cẩm-Linh.

Khi tắt thở ngày 14-8-1941, Cha Kolbe hưởng dương 47 tuổi và là tù nhân với ký số 16.670. Tù nhân được Cha Kolbe hiến mạng chết thay là trung sĩ Franciszek Gajowniczek - tù nhân dưới ký số 5.659 - năm ấy đúng 40 tuổi, có vợ và hai con.

Ông Franciszek đã sống sót - mặc dù phải chịu không biết bao nhiêu khốn cực của trại tập trung. Khi chiến tranh chấm dứt, ông trở lại gia đình, nhưng chỉ gặp được vợ hiền. Hai đứa con đã tử thương trong thời chiến.

Năm 1948, khi bắt đầu mở án phong chân phước cho Cha Massimiliano Maria Kolbe - chết vì tình yêu - thì ông Franciszek là một trong những nhân chứng hùng hồn nhất. Ngày 17-10-1971 ông được diễm phúc tham dự lễ tôn phong chân phước cho Cha Kolbe. 11 năm sau, Chúa Nhật 10-10-1982, ông lại được diễm phúc tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho Cha Kolbe, vị Linh Mục Công Giáo đã hiến mạng sống chết thay cho một người cha gia đình.

Cụ già Franciszek đã tận hưởng món quà sự sống Cha thánh Massimiliano Maria Kolbe trao tặng trong vòng 54 năm trời. Suốt trong nửa thế kỷ, hằng năm cứ vào hai ngày 14 và 15 tháng 8, cụ đến tham dự Thánh Lễ tại Niepokalanow, thành phố nơi Cha thánh Kolbe đã khởi xướng phong trào ”Vô Nhiễm” từ năm 1927, chuyên cổ động việc sùng kính Đức Mẹ MARIA và loan báo Tin Mừng.

Ngày 15-3-1995, cụ Franciszek Gajowniczek được an táng nơi nghĩa trang tu viện Phanxicô Viện Tu ở thành phố Niepokalanow, theo lời xin của cụ. Nơi nghĩa trang này có mộ của Cha Alfonso Kolbe, bào huynh của Cha thánh Massimiliano Maria Kolbe cũng như có ”ngôi mộ tượng trưng” tưởng nhớ Cha thánh.

... Chứng từ của Ông Zdzislaw Wojtowicz - người sống sót của trại tập trung Auschwitz - và từng là Chủ Tịch Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ, phân bộ Ba Lan.

Hội Đạo Binh Linh Hồn Nhỏ được chính thức thành hình và chuẩn nhận ngày 29-9-1971, tại Chèvremont, thuộc giáo phận Liège, Vương quốc Bỉ. Hội được thành hình thể theo ước nguyện của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và thánh ý THIÊN CHÚA. Mục đích của Hội được chính Đức Chúa GIÊSU giải thích:
- Để chống lại đoàn lũ của Satan, các con hãy họp thành Đạo Binh Hồn Nhỏ. Con cái Trời Cao chống lại con cái tối tăm. Lửa Trời Cao đối lại lửa hỏa ngục. Khí giới của các con là TÌNH YÊU.

Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ được phổ biến tại khắp năm châu, trong đó có Việt Nam và Ba Lan. Và cụ Zdzislaw Wojtowicz từng là Chủ Tịch Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ phân bộ Ba Lan. Điều đáng nói: cụ là tù nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz và là người đã chứng kiến nghĩa cử anh hùng của Cha Massimiliano Maria Kolbe: thí mạng chết thay cho một tù nhân có vợ và hai con.

Cụ bị giam cùng khu tù với Cha Kolbe. Xin nhường lời cho Cụ.

Biến cố này gây ấn tượng mạnh và ghi dấu sâu xa trong linh hồn tôi. Nó như vẫn vang vọng trong tôi mãi cho đến ngày hôm nay. Cha Massimiliano Kolbe sống đến ngày 14-8-1941, trong khi 9 tù nhân khác đã chết vì đói và vì khát. Sau cùng, người ta chích thuốc độc cho Cha chết. Đây là biến cố phi thường:
- Cha Kolbe chết vì tình yêu tha nhân.

Năm 1983, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày phong hiển thánh, tôi được đề cử đi Roma và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến, với tư cách là người chứng kiến cái chết anh hùng của Cha Kolbe. Hồi ấy tôi cũng là thành viên nhiệt thành của Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ. Tôi mang theo bản dịch tiếng Ba Lan cuốn Sứ Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gởi các Hồn Nhỏ và trao tặng Đức Thánh Cha. Khi nhận cuốn Sứ Điệp, Đức Thánh Cha ưu ái nói với tôi:
- Cha chúc lành cho con vì đã phổ biến Hội này trong tổ quốc Ba Lan yêu dấu của Cha. Xin THIÊN CHÚA chúc lành cho các con, hầu cho Hội được bành trướng luôn mãi, vì đây là điều có giá trị trong thời đại ngày nay.

Sau lần được Đức Thánh Cha chúc phúc, Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ lan nhanh trong các nước Đông Âu như Ucraine, Bạch Nga, Lituani và Lettoni. Tháng 8 năm 1992, tôi lại đi Roma gặp Đức Thánh Cha và dâng Đức Thánh Cha cuốn Sứ Điệp khác, bản dịch tiếng Ba Lan. Lần này, Đức Thánh Cha hỏi tôi:
- Có bao nhiêu thành viên Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ ở Ba Lan, Ucraine và Bạch Nga?
Tôi trả lời phỏng chừng:
- Tâu Đức Thánh Cha, khoảng 100 ngàn người.
Đức Thánh Cha tỏ dấu ngạc nhiên và nói:
- Không ai trong các con biết được mùa gặt dồi dào các con đã thu hoạch được tại Đông Âu, nhờ việc phổ biến Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ. Chính Đạo Binh Hồn Nhỏ đã làm sụp đổ chế độ cộng sản, bởi vì, Hội đã làm thức tỉnh Đức Tin mà đảng cộng sản đã cướp mất khỏi tâm lòng và đời sống của người dân vào năm 1939. Cha chúc lành cho toàn thể Đạo Binh Hồn Nhỏ.

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15).

(RG 14-3-1995 + ”La légion des petites âmes”, 1+2+3/1999, trang 31-34)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

GẮN BÓ VỚI ĐỨC TIN CÔNG GIÁOLm. Đaminh Nguyn ngc Long


Là công dân mt quê hương đất nước dân tc, dù sng nơi đâu vào hoàn cnh nào, hu như ai cũng nng lòng vi quê hương dân tc ca mình, như tâm nin trong dân gian: Ung nước nh ngun, hay Ăn cây nào rào cây đó“.

Là thành viên ca gia đình, tâm tình gn bó còn tha thiết đậm đà hơn na vi T tiên Ông Bà, cha m, v chng, con cái, h hàng. Gia đình là tế bào ngun gc đời sng con người t khi thành hình hài s sng trong cung lòng m cha cùng sut dc đời sng.

Là người tin nhn thuc v mt nim tin tôn giáo linh thiêng, lòng gn bó vi đạo giáo cũng tha thiết sâu đậm. Vì đó là phương hướng tâm linh cho đời sng tinh thn con người. Chính yếu t tâm linh tình yêu này giúp cho tinh thn được phát trin quân bình lành mnh trong nhng khúc đường lên xung ca đời sng.

Các bc tin nhân, cha ông, nhng người m, người ch, người anh, người em ngày trước đã sng là nhng nhân chng v lòng gn bó yêu quê hương t quc, lòng trung thành vi đức tin đạo giáo. H là nhng gương mu sng động  sáng chói cho thế h ni tiếp hc soi vào hc hi.

Thế nào là lòng gn bó vi đức tin Hi Thánh Công giáo?

V Tôi t Chúa, Đức c Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun trong lao tù đã suy nim v lòng gn bó vi Hi Thánh Công giáo Vit Nam ca các V Thánh anh hùng t đạo Vit Nam.

Trong tù, chính tôi đã sng ni kh ca Giáo hi t đạo. Tôi nghe thi gian qua đi, ngày này sang ngày khác mà không biết chung cuc s đi v đâu. tôi t hi như ngôn s Isaia: Tun canh ơi, đêm còn dài bao lâu na? Tun canh ơi, đêm đến đâu ri? Is 21,11. Trong nhng lúc đó tôi bt đầu hiu rõ hơn ý nghĩa ca s t đạo. Không phi s t đạo đổ máu, là điu tôi biết có th xy ra trước mt tôi, nhưng s t đạo như là mt cuc sng không đặt để ranh gii k c ranh gii vic bo tn s sng ca chính mình, vì tình yêu đối vi Thiên Chúa, vì trung thành vi s hip nht và nim hip thông ca Giáo hi, và vì phc v Tin Mng.

Người Kitô hu không khinh r mng sng . Trong tù rôi còn nh nhng ngày hnh phúc trong công tác mc v trong chc v Linh mc và Giám mc. Tôi nghĩ ti các tín hu Công giáo thuc giáo phn tôi nơi tôi đã sng, ti các anh em linh mc và giám mc, ti bn bè, và thân nhân. Nếu được gp li h thì vui sướng biết bao.

Nhưng đức tin ca tôi thì không th b tr gía được. Không vi bt c gía nào. Không th nhượnhg b đức tin để đổi ly mt cuc sng hnh phúc. Xem ra tôi hiu hơn mt chút v s t đạo. Không đặt ranh gii cho tình yêu Thiên Chúa, k c ranh gii t nhiên như ơn cu ri ca mình, mng sng và nim hnh phúc ca riêng mình. Và trong nhng lúc y, tôi nghĩ ti biết bao nhiêu Kitô hu b giam gi, đau kh và đầy i. Tôi nghĩ ti nhng người gánh chu nhng đau kh ln lao. Tôi nh li nhng li viết trong chương 2. thư gi giáo đoàn Do Thái: Anh em chưa chiến đấu ti độ đổ máu trong cuc chiến chng li ti li. (Dt 12,4.)

Trong nhng lúc đó, chúng ta khám phá ra rng mình hip thông vi biết bao nhiêu chng nhân khác: Như thế c chúng ta na, được mt s đông đảo các chng nhân bao quanh, ci b tt c nhng gì là nng n và ti li ba vây, chúng ta hãy kiên trì trong cuc chy đua, mt hướng nhìn v Chúa Giêsu, là Đấng khai m và kin toàn đức tin. (Dt 12,1-2.)

Tôi đã nghĩ ti các cuc bách hi, cái chết và các V T Đạo xy ra trong 350 năm ti Vit Nam, đã cng hiến cho Gíao hi biết bao nhiêu V T Đạo không được biết ti: khong 150.000 v.

Chính tôi cũng ntin rng ơn gi linh mc ca tôi gn lin mt cách nhim mu nhưng đích thc vi máu các V T  Đạo này, đã gc ngã trong thế k va qua trong khi các Ngài loan báo tin mng và s trung thành vi s hip nht ca Giáo hi, mc cho cái chết hoc bo lc đe đọa.

Tôi nh ti chng tá ca ông c ni tôi. Ông đã thường k cho tôi nghe biết các người trong gia đình b phân sáp và giao cho các gia đình bên lương canh chng để h dn dn mt đức tin thế nào, trong khi cha ca ông b b tù. Như thế ông c ni tôi khi mi lên 15 tui mi ngày đã phi đi b 30 cây s để tiếp tế cho cha mt ít cơm và ít mui mà ông đã dành dm được nơi gia đình ông sinh sng và làm vic. Ông phi ra đi lúc 3 gi sáng để còn kp tr v làm vic. 

Phía ông ngoi tôi còn thê thm hơn na. Vào năm 1885, giáo dân toàn x b thiêu sng trong nhà th, tr ông ngoi tôi, vì lúc đó còn là sinh viên du hc Malaysia.

Tôi tin rng lòng trung thành ca Gíao hi Vit Nam được gii thích bng máu ca các V T Đạo đó. Các ơn gi linh mc tu sĩ làm phong phú Gíao Hi Vit Nam được phát sinh t ơn th thách này. Các V T Đạo đã dy chúng tôi biết nói lêmn hai tiếng xin vâng: xin vâng vô điu kin và vô biên gii đối vi tình yêu ca Thiên Chúa. 

Nhưng các V T Đạo cũng dy cho chúng tôi nói lên tiếng không đối vi các li d d ngon ngt, nhng dàn xếp lt léo, hoc bt công nhm mc đích cu mng sng mình, hay hưởng ly chút an nhân thư thái

Đó là mt gia sn, cn phi luôn luôn chp nhn. Nó không phi là chuyn t động hay đương nhiên. Vì chúng ta có th t chi nó. Gia sn ca các V T Đạo không phi là chí anh hùng mà là lòng trung tín. Gia tài này đã được chín mùi bng cách hướng nhìn lên Chúa Giêsu, mu gương ca cuc sng Kitô hu, mu gương ca mi nhân chng, mu gương ca tt c các V T Đạo. (ĐHY Phanxico Xavie Nguyn văn Thun, Chng nhân hy vng, các bài ging tĩnh tâm cho đức Thánh Cha và Giáo triu Roma 2000, Dân Chúa 2001, trang 138-141.)

Lòng gn bó nào cũng đòi hi s hy sinh dn thân, nht là lòng qung đại và lòng trung thành.

K nim dp đến thăm viếng Căn phòng v Tôi T Chúa
c Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun

Địa ch liên lc ti thăm Căn phòng

Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105
50737  Koeln- Longerich
Tel. 0049 (0) 221-974514-51
Herr Diakon W. Allhorn: 0221- 97451420

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 năm 2014

ĐI TÌM KHO TÀNGLm. Daminh Nguyn ngc Long


Trong đời sng con người xưa nay, kho tàng luôn được chú ý không ch gìn gi, nhưng còn đi tìm kiếm xây dng thêm ra. Kho tàng mang nhiu b mt khác nhau như kho tàng vàng bc, kho tàng văn hóa, kho tàng c vt, kho tàng sách v, kho tàng tích lũy nhng kinh nghim khôn ngoan ca mi thi đại.

Biết có kho tàng, nhưng kho tàng thường được chôn vùi du kín. Và con người phi đi tìm kiếm nó.

Khi ai hay quc gia đất nước nào thu góp tích lũy được mt kho tàng ca ci, h ct du kín làm ca.

Người thu thp được nhng kinh nghim sng, nhng kiến thc hiu biết hc hi rng rãi qung bá. Nhng điu đó là kho tàng ca h.

Trong thiên nhiên, Đấng To Hóa to dng nhng kho tàng v ngun nước, v nguyên liu qung m, qúy kim... nm sâu trong lòng đất, lòng núi đá. Con người phi đi tìm dò và khai qut nó lên cho đời sng.

Lâu lâu có nhng bn tin truyn đi, người nào đó bng dưng đào nơi khu vườn ca mình tìm thy mt kho tàng nh chôn vùi du vàng bc, đồ c có gía tr rt cao. Ri cũng có tin, tình c người ta khám phá ra mt kho tàng nhng bc tranh c  hay chiếc t c gía tr rt cao đã rơi vào quên lãng nm trong đống đồ cũ mt căn nhà cũ gn như đổ nát.

Có nhng người mit mài đi tìm tòi trong nhng sách v cha nhng thư vin nhng tường trình, nhng ch dn hay bn đồ, hay bn văn chìa khóa để giúp gii mt mã đi tìm kho tàng chôn vùi đâu đó nơi đâu. Có nhng v hc ga sut đời sng đọc sách suy tư viết lách, khi qua đời để li cho đời mt kho tàng ch nghĩa v khoa hc, v triết lý, nhng suy din v con người, v Thiên Chúa.

Vào thi bui ngày hôm nay, đối vi người tr đang ln lên chiếc Tablet, chiếc Ipad, chiếc handy đời mi, đi du lch, chiếc xe hơi tân thi, người yêu...là kho tàng ca h

Vi người ln đường công danh s nghip, công ăn vic làm, địa v trong xã hi được n vì kính trng...là kho tàng.

Nhưng ngoài ra cha m, v chng con cháu, anh ch em, bn bè là kho tàng qúy báu hơn, nhưng chưa phi là đầu tiên và sau cùng.

Mt người vào độ tui trung niên nói v kho tàng đời sng vi s suy nghĩ đầy kinh nghim: Cha m là kho tàng qúy gía ngàn đời ta không bao gi quên được. Nhưng các ngài đến thi gian nào đó theo lut thiên nhiên cũng ra đi thành người thiên c. Lúc đó ta phi tiếp tc t lo ly đời sng ca mình và sng được.
Anh ch em rut tht là kho tàng như th chân tay. Nhưng nếu mt chân tay, ta vn còn có th sng được.

V chng là kho tàng như th đầu như th thân mình. Nhưng nếu đầu cùng thân mình mình mà mt thì còn sng làm sao được na.   

Kinh nghim suy tư này gi đến suy nghĩ v mt kho tàng khác cho phn tinh thn linh hn: kho tàng Thiên Chúa.

Con người cn ca ci vt cht để sinh sng, như Thiên Chúa đã to dng kho tàng đó cho con người.

Con người cn con người là kho tàng tình yêu, kho tàng s an i nâng đỡ nhau trong đời sng. Đó là kho tàng con người.

Nhưng Thiên Chúa là kho tàng trước hết và sau cùng cho đời sng nuôi sng th xác, cũng như cho nhng tương quan liên đới con người trong đời sng, và là b bến cùng đích đời sng con người.

Trong đời sng hôm nay, khi gp hoàn cnh khó khăn, ta cũng thường chy đến ngun kho tàng thiêng liêng xin ơn tr giúp.

Ngày sau cùng đời sng, ch mt mình ta vi Đấng là ngun mi kho tàng đời sng.

Thiên Chúa là kho tàng ca mi kho tàng cho đời sng con người trên trn gian cũng như ngày mai sau trên nước tri.

CHIA SẺ: BÀI MỚI

GIÁO HỘI: BÀI MỚI

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH: BÀI MỚI

VĂN HÓA: BÀI MỚI

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews