Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.2


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


2. Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Matheo: bình an và hnh phúc

Thánh sử Mattheo, còn có tên là Levi, Tông đồ Chúa Giêsu, là một nhân viên thu thuế  trong xã hội Do Thái, và được chính Chúa Giêsu kêu gọi trực tiếp theo Chúa trong suốt ba năm Ngài đi giảng đạo. Vì thế , phúc âm Chúa Giêsu do Ông viết phản ảnh những điều chính ông đã nghe Chúa Giêsu nói, cùng mắt nhìn thấy những việc Ngài làm trong đời sống xã hội cũng như tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ.

Ông viết phúc âm Chúa Giêsu dưới khía cạnh thần học Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng có gốc gác nguồn gốc là một  con người từ dân tộc Do Thái. Vì thế, phúc âm của Ông bắt đầu với bài tường thut gia phthân thế dòng dõi của Chúa Giêsu bắt đầu từ tổ phụ Abraham cho tới Chúa Giêsu.

2.1. Thora : llut Do Thái giáo

Thánh sử Mattheo viết phúc âm Chúa Giêsu muộn hơn Phúc âm theo Thánh sử Marco. Có thThánh Matheo viết phúc âm vào khoảng thi gian từ năm 80. -90. SCGS (Sau Chúa giáng sinh).

Cộng đoàn xứ đạo của Thánh Mattheo sau khi Chúa Giêsu lên trời đã có tổ chức độc lập tách biệt khỏi Hội đường Do Thái giáo. Nhưng dẫu vậy Cộng đoàn cũng nhận mình là một thành phần của dân Israel. Thora của đạo Do Thái trước sau vẫn là sách lề luật hướng dẫn trong nếp sống thực hành đạo giáo ( Mt 5,17-19). Nhưng Cộng đoàn phải đọc suy hiu Thora cách thức mới cùng khác trong việc áp dng thực hành đời sống đức tin trong ánh sáng sứ điệp của Chúa Giêsu.   

Và hai hiện tượng đã xảy ra trong cộng đoàn: sự lớn mạnh xa lìa với thuở ban đầu, và c cơ cấu cùng sự hội nhập trong đời sống xã hội thế giới. Do đó có sự suy giảm về sự tin tưởng và sự sống động. Nhất là lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu biến dạng, nên có lẽ vì thế Thánh sử Mattheo nói đến „ những kẻ yếu lòng tin (Mt 6,30, 14,31).

2.2. Thy dy

Tác gỉa sách phúc âm về Chúa Giêsu viết như là Thầy dậy của Cộng đoàn. Ông nhắc bảo dứt khoát đến việc làm theo ý muốn Thiên Chúa cùng con đường dẫn đến Thiên Chúa Mt (7, 21, 12,50, 21,31). Vì thế hình ảnh Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh sử Matheo hin thị nổi bật là người Thy dy.

ch phúc âm có năm bài diễn từ của Thầy dậy Giêsu nói trực tiếp với dân chúng, giáo lý của Chúa Giêsu trở thành hướng dn cho Cộng đoàn.

Bài ging trên núi, còn gọi là Tám mối phúc thật trở thành chương trình giáo lý về đời sống thực hành giúp hiểu sống thành công theo ý Thiên Chúa muốn, mà đích điểm là có được hạnh phúc cho đời sống con người: phúc thay(Mt 5,3-12).

Thánh ý Thiên Chúa người ta nhận hiểu biết đọc được trong Thora, nhưng Chúa Giêsu cắt nghĩa theo cách mới khác. Thánh sử Mattheo viết thut lại Lời ging dy của Chúa Giêsu theo li phản đề ( Mt 5,21- 48) với luật lệ trong Thora. Qua cung cách này Thánh sử Matheo đã phát triển một cung cách mới v35 sự hiểu biết cắt nghĩa Thora trong tương quan với uy tín quyền hành của Chúa Giêsu vượt trên cả Thánh Tiên tri Mose.

Sự công chính ca Thiên Chúa trở thành nguyên lý ăn bản cho đời sống trong việc sống thực hành tình yêu thương trọn vẹn với người khác.

Sự dấn thân trong đời sống thực hành làm việc tốt lành bác ái phải là dấu chứng sự chuyên biệt của cộng đoàn.     

Chỉ dẫn khuôn vàng thước ngọc: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.“  (Mt 7,12) là nguyên tắc căn bản cho việc thực hành sống đức tin. Điều này là sự thách đố đòi hỏi phải dấn thân, nhưng không là sự đòi hỏi qúa sức. Sự học hỏi nơi Chúa Giêsu thì tìm được bình an. Vì Ngài hiền lành khiêm nhường và ách của Ngài thiền nhẹ nhàng êm ái.(Mt 11,28-30).

2.3. Thi đim sau cùng

Hình con người Chúa Giêsu được nói đến rõ ràng ở phần cuối phúc âm: 8 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyn cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.“ (Mt 28,18-20).

Những lời này Chúa Giêsu nói trên núi, mà theo truyn thống là i chốn mặc khải ca Thiên Chúa ngày xưa trên núi Sinai. Nhưng nơi đây Chúa Giêsu mặc khải về chính mình như là vị vua và thầy dậy thời điểm sau cùng (Mt 28,16-20).

Đang khi các Môn đệ còn hoang mang hoài nghi, Chúa Giêsu phc sinh xut hiện được Thiên Chúa trao cho trọn mọi quyền hành. Ngài trở thành niềm hy vọng và ơn cứu độ cho muôn dân với lệnh truyn: anh em hãy đi đến với mọi dân tộc. Lệnh truyền sứ mạng truyền giáo đưa các dân tộc ngoại giáo vào cộng đoàn Chúa Giêsu được cứu chuộc cùng với dân Israel.

Như thầy dậy với uy tín quyền hành, Chúa Giêsu cắt nghĩa rao giảng ý muốn của Thiên Chúa cho người Do Thái và cả cho người dân ngoại nữa.

Thánh sử Matheo kết thúc lịch sử đời sống Chúa Giêsu với lời đoan hứa, Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu luôn hiện diện, Đấng được loan báo là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23).

2.4. Chiếc chìa khóa

Chúa Giêsu có trọn vẹn đầy đủ uy tín quyền hành cắt nghĩa luật lệ Thora luôn hiện diện sống giữa Cộng đoàn.

i Mt 16, 19 Thánh Phero được trao cho chiếc chìa khóa nước trời cùng lời đoan hứa ủy thác cho trọn vẹn quyền hành cầm buộc và tháo cởi.

Nơi Mt 18,18 toàn thể Cộng đoàn nhận được trọn vẹn quyền hành này. Điều này dẫn đưa đến ý nghĩa: những thành phn trong cộng đoàn xứ đạo với trọn vẹn quyền có thể cắt nghĩa ý muốn của Thiên Chúa trong việc áp dng vào đời sống thực hành cho riêng mình.

Như thế, chiếc chìa khóa trở nên hình ảnh dẫn đưa đến Thiên Chúa. Phero là người gìn giữ truyn thng cho Cộng đoàn xứ đạo. Một bên Cộng đoàn Giáo hội sơ khai cùng tham dự vào giáo lý của Chúa Giêsu, và một bên đối diện với Cộng đoàn Hội đường Do Thái, khi diễn giải cắt nghĩa luật lThora. 

Học hỏi nơi Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh Mattheo là tìm thấy bình an và hạnh phúc.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.1 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Chúa Giêsu sống trên trần gian nơi đất nước Do Thái 33 năm, và đi rao giảng giáo lý nước Thiên Chúa trong vòng 03 năm. Nhưng chính Ngài không để lại chữ viết bút tích nào.

Những nhân chứng sống động tai nghe Lời Chúa Giêsu giảng dậy, và mắt chứng kiến những việc Chúa làm là các Tông đồ. Các vị này cũng đã qua đời vào những năm 60. của thế kỉ thứ nhất sau Chúa giáng sinh (SCGS).

Như thế, Hội Thánh Chúa Giêsu thuở sơ khai từ thời điểm này không còn những vị lãnh đạo có uy tín quyền hành cùng gìn giữ truyn thng do Chúa chỉ định nữa. Đang khi những xứ đạo của những người tin vào Chúa Giêsu ngày càng lan rộng thêm ra, sinh hoạt độc lập riêng rẽ, và xa dần nơi chốn xứ đạo gốc khởi thy hay gọi là xứ đạo mẹ.

ng vì thế, Hội Thánh lúc đó cần giáo lý của Chúa Giêsu viết ra thành văn bản. Có thế, đời sống đức tin tinh thần vào Chúa Giêsu mới có nền tảng đứng vững, cùng phát triển nối tiếp cho thế hệ trẻ sau các Tông Đồ.

Bốn sách Phúc Âm Chúa Giêsu do bốn vị Thánh sử Marco, Mattheo, Luca và Gioan lần lượt được viết ra để đáp ứng nhu cầu này.

Bốn Thánh sử viết Phúc âm Chúa theo văn hóa cùng sự suy nghĩ, tầm nhìn khác nhau về hình ảnh Chúa Giêsu cũng như những giáo huấn của Chúa, cùng theo hoàn cảnh địa lý lịch sử của cộng đoàn xứ đạo.

1. Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Marco

1.1. Theo chân Chúa.

Phúc âm Chúa Giêsu do Thánh sử Marco viết vào khỏang thời gian sau năm 70. SCGS. Như vậy là liền sau khi chiến tranh Do Thái và đế quốc Roma kết thúc vào quãng năm 66.- 70. SCGS. Hậu qủa là đền thờ Giêrusalem bị tàn phá.

Trước hoàn cảnh bị tàn phá cùng bị phân tán di cư lưu lạc gây hoang mang bất ổn trong đời sống, những người tín hữu Chúa Kitô lúc đó cần hơn khi nào hết sự bảo đảm an toàn và căn cước tính Kitô giáo cho nếp sống tinh thần đức tin của mình..

Thánh sử Marco đã viết trình bày căn cước tính đó qua hình ảnh Chúa Giêsu ngay từ đầu trình thut phúc âm. Hình ảnh đó gợi lên cho mọi người, cho dù trong hoàn cảnh lịch sử thay đổi nào, bước tin theo Chúa Giêsu luôn luôn có đầy đủ ý nghĩa cho đời sống .  

1.2. Con Thiên Chúa

Ngay khởi đầu phúc âm Thánh Marco đã viết về chương trình Chúa Giêsu„ Khởi đầu phúc âm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.“ (Mc 1,1). Và ý nghĩa con đường Con Thiên Chúa xuyên suốt cả sách Phúc âm.

Chúa Giêsu , Con Thiên Chúa là điều tin tưởng của cả thế giới thn linh biết đến. Khi Chúa Giêsu chu phép rửa ở sông Giordan do Thánh Giao tiền hô, cũng như khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor đều có tiếng vọng xuống từ trời cao nói cho mọi người Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Mc 1,11, và 9,7). Rồi sau cùng, khi Chúa Giêsu chết trên thập gía một người lính canh xác nơi thập giá Chúa Giêsu cũng nói lời tuyên tín „ Qủa thật, Người này là Con Thiên Chúa.“ ( Mc 15,39).

Như thế, con đường Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu khi còn sống trong ba năm rao giảng nước Thiên Chúa cũng không làm sao thuyết phục được ai, sau cùng dẫn người ta đến niềm tin vào Chúa nơi chân thập gía lúc Chúa Giêsu chịu chết trên đó.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, hình ảnh Chúa Giêsu Kitô , Con Thiên Chúa, đầy quyền năng vượt thng cả sự chết mới bừng tỉnh sống động dậy. Và đó cũng là điều Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Marco muốn hướng dẫn những người tín hữu Chúa Kitô tìm đến con đường theo chân Chúa.

1.3. Phương din chính tr

Sách Phúc âm và Con Thiên Chúa trong thế giới đế quốc Roma thời lúc đó là những ý tưởng hay sứ điệp tin tức mang đậm nét mầu sắc chính trị.

Các Phúc âm cht chứa ý nghĩa tin mừng, tin lành vào thời điểm hoàng đế Vespasian của đế quốc Roma năm 69. SCGS lên ngôi chấm dứt những cuộc nội chiến trong đế quốc.

Tước hiệu „ Con Thiên Chúa“  (latinh:. divi filis ) để chỉ tính chất của hoàng đế như là người con của vị thn minh. Và như thế cũng là người được tham dự vào quyền uy sức mạnh của các Thn thánh.

Từ tầm nhìn như thế, Chúa Giêsu nơi phúc âm theo Thánh Marco trở nên cạnh tranh , một hình ảnh trái ngược với hoàng đế Roma. Vì triều đại nước Thiên Chúa đang đến (Mc 1,15).

Nhưng đời sống Chúa Giêsu vẽ ra hình ảnh trái ngược với phúc âm theo hoàng đế suy tưởng. Chúa Giêsu là hình ảnh Con Thiên Chúa có uy quyền sức mạnh trên thần dữ qủy thần, mà chúng được gọi là „ Legion“ (Mc 5,1-20.)

Và nơi Cộng đoàn Chúa Giêsu Kitô, nhiều vị lãnh đạo thuở ban đầu muốn bác bỏ trật tự cai trị của xã hội do đế quốc Roma thng trị,. Nhưng Chúa Giêsu lại đưa ra hình ảnh quan điểm khác:„ Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: nhng ngưi đưc coi là thlãnh các dân thì dùng uy mà thng trdân, nhng ngưi làm ln thì ly quyn mà cai qun dân.43 Nhưng gia anh em thì không đưc như vy: ai mun làm ln gia anh em thì phi làm ngưi phc vanh em;44 ai mun làm đu anh em thì phi làm đy tmi ngưi ( Mc10,42-44.)

1.4. Hình thđa lý

Thánh sử Marco theo hình thể địa lý đã viết lịch sử về Chúa Giêsu trong tương quan mầu sắc nét thần học đạo đức.

Phần tường thut phn thứ nhất của Phúc âm diễn ra ở vùng miền Galilea, miền Bắc nước Do Thái, nơi Chúa Giêsu loan báo triều đại nước Thiên Chúa đang đến cho dân chúng Do Thái, nhưng cũng cho những người không phải là người Do Thái sinh sống nơi đó đang lắng nghe chờ đợi (Mc 1,14-8,26).

Phần cuối của Phúc âm Thánh Marco vẽ ra tình hình hoàn toàn khác (Mc 11,1-15,47). Ở Gierusalem diễn ra tình hình đối đầu gữa Chúa Giêsu với những người  cầm quyền Do Thái và Roma. Hậu qủa là Chúa Giêsu bị kết án, và bị hành quyết đóng đinh vào thập gía. 

Phần giữa của Phúc âm trình bày con đường từ Galilea về Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu đi cùng vi các mên độ, và ngài cắt nghĩa cho họ về ý nghĩa theo chân Chúa như thế nào (Mc 8,27/10, 52).

Ba lần Chúa Giêsu nói về sự đau khổ trên con đường này nơi Mc 8,31, 9,31 và 10,33 trình bày thách đố ththách cho các Môn đệ của ngài: chỉ trong tương quan với đau khổ và sự chết người ta có thể hiểu được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thập gía, hình ảnh của sự đe dọa, thuộc về đời sống Kitô giáo, đồng thi cũng là niềm hy vọng về sự trợ giúp của Thiên Chúa và đời sống.

Căn cứ theo như thế, với Cộng đoàn Kitô hữu lúc đó theo chân Chúa Giêsu là bỏ mất những gía trị như nếp sống thành công trong bc thang giá trị xã hội, được kính trọng nể vì, đời sống phúc li giầu sang .

Đối với sự đảo lộn chao đảo về gía trị hai thái cực Galilea và Giêrusalem đối diện với nhau. Gierusalem nơi là trung tâm ca quyền lực về chính trị và tôn giáo thiếu vắng sự mặc khải của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa. Đang khi đó vùng miền nông nghip Galiea thì mở rộng cho giáo lý Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa..

Thánh sử Marco trong phúc Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh theo chân Chúa: Ai muốn theo chân làm môn đệ Chúa Giesu, người đó phải học nhìn hiểu những sự việc trong đời sống dưới khía cạnh khác.

(Còn tiếp)HÌNH ẢNH HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới sẽ diễn ra từ 04. đến 25. Tháng Mười 2015 sắp tới ở Vatican bàn về hôn nhân và gia đình. Giáo hội Công giáo cùng với Đức Giáo hoàng và các Giám mục trên thế giới mong muốn tìm câu trả lời, hay đúng hơn những chỉ dẫn giáo lý sống đức tin thực hành, trước những thách đố, những khủng hoàng về hôn nhân và gia đình trong xã hội ngày hôm nay dưới lăng kính đức tin cùng đời sống con người.

Câu trả lời cũng như những chỉ dẫn của Giáo hội nhắm đến mục đích gìn giữ bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình.

Nhiều ý kiến bình luận cùng đề nghị đã và đang được nêu ra.

Đức giáo hoàng Bennedict XVI. trong thông điệp „Deus caritas est „ số 11. đã phân tích về hình ảnh hôn nhân và gia đình dưới tầm nhìn thần học đạo đức đặt nền tảng trên Kinh thánh và triết học Platon.   

„ Tính cht mi mđu tiên ca đc tin Thánh Kinh, như chúng ta thy trên, bao gm hình nh vThiên Chúa. Tính cht mi mthhai, liên quan cht chvi điu này, đưc tìm thy nơi hình nh con ngưi. Trình thut sáng thế trong Thánh Kinh đcp đến scô đơn ca Adong, con ngưi đu tiên, và quyết đnh ca Thiên Chúa ban cho ông mt trtá.

Tt ccác to vt khác, không to vt nào có thtrthành ngưi trtá mà con ngưi này cn, dù cho con ngưi đã đt tên cho tt cmi súc vt hoang dã và chim muông và qua đó biến chúng hoàn toàn trnên mt mt phn đi sng ca mình. Vì thế, Thiên Chúa dng nên ngưi ntxương sưn ca ngưi nam. Giđây Adong tìm đưc ngưi trtá mà ông cn: "Phen này, đây là xương bi xương tôi, tht bi tht tôi!" (St 2:23).

đây, ta có thtìm thy nhng ý tưng tương tthtìm thy, chng hn, trong huyn thoi đưc Plato nhc đến, theo đó con ngưi tnguyên thy là đóng kín, vì con ngưi hoàn chnh và tmình đy đ. Nhưng con ngưi bthn Zeus tách làm đôi đtrng pht ti kiêu ngo, vì thế tnay con ngưi ngóng trông na còn li ca mình, gng toàn bsc mình đdành ly na y hu khôi phc li stoàn vn ca mình.

[8] Trong khi trình thut Thánh Kinh không đcp đến strng pht, có mt ý tưng bàng bc rng con ngưi cách nào đó là khiếm khuyết, theo bn năng tìm kiếm nơi ngưi khác phn bsung đcon ngưi nên trn vn; có mt ý tưng theo đó chtrong ship thông vi ngưi khác phái con ngưi mi có thtrnên "hoàn chnh". Trình thut Thánh Kinh tđó kết lun vi mt li tiên tri ca Adong: "Bi thế, ngưi đàn ông lìa cha mmà gn bó vi vmình, và chai thành mt xương mt tht." (St 2:24).

Có hai khía cnh rt quan trng ca điu này. Đu tiên, eros cách nào đó đâm rtrong chính bn cht con ngưi: Adong là mt ngưi tìm kiếm, ngưi "đã bmvà cha mình" đtìm ngưi n; phi có hai ngưi cùng nhau mi tiêu biu đưc cho mt nhân loi hoàn chnh và trnên "cùng mt xương mt tht". Khía cnh thhai cũng quan trng không kém.

Tquan đim ca lch sng thế, eros hưng dn con ngưi đến vi hôn nhân, đến vi mt ràng buc đc nht và dt khoát; chnhư thế mc đích sâu xa nht ca nó mi đưc nên trn. Tương ng vi hình nh ca mt Thiên Chúa đc thn là mt hôn nhân đơn hôn [mt vmt chng].

Hôn nhân da trên tình yêu đc quyn và dt khoát trnên hình nh mi quan hgia Thiên Chúa vi dân Ngưi và ngưc li. Đưng li yêu thương ca Thiên Chúa trthành thưc đo cho tình yêu nhân loi. Sliên hgn gũi này gia eros và hôn nhân trong Thánh Kinh trong thc tế không có mt tương đương nào trong các văn chương khác.“ (Giáo Hoàng Benedictô XVI.  Thông đip Deus Caritas est, s11. - Bn dch ca Jb. Đng văn An).

Bây giờ phong trào đòi hôn nhân cho mọi người, cho mọi giới đang nêu cao ngọn cờ đòi hỏi làm áp lực để thay đổi luật lệ truyền thống trong đời sống xã hội.

Nhưng thế nào là hôn nhân cho mọi người, mọi giới ? Phải chăng hôn nhân giữa hai người cùng phái, cùng giới tính với nhau không ngược lại với trật tự thiên nhiên, như trong Kinh Thánh do Thiên Chúa đã tạo thành?

Với giáo lý đạo Công giáo và luật thiên nhiên thì tình yêu, đời sống chung giữa hai người cùng phái, cùng giới tính được tôn trọng, nhưng  không phải là hôn nhân.

Thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2015

BÊN MẸ MỘT SỚM LA VANGKhông gian thoáng mát của buổi sáng trong lành đã đem lại cảm giác êm dịu và thanh thản cho đoàn lữ hành sau chuyến hành trình qua đêm trên xe mệt mỏi. Thật đúng là linh địa! Nhớ lại khi xưa, bao người khốn đốn trong cơn bách hại đã phải tìm đến nơi rừng thiêng nước độc để ẩn náu. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và sợ hãi quan quân cũng như thú dữ, các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác nơi Thiên Chúa và Đức Mẹ. Họ thường cùng nhau cầu nguyện bên dưới gốc đa cổ thụ để tìm nguồn an ủi và giúp đỡ nhau giữ vững niềm tin.

Trải qua hơn hai trăm năm (1798), chốn rừng thiêng nước độc ấy nay trở thành trung tâm hành hương, một địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai yêu mến Mẹ. Những ai đặt chân đến nơi đây không kể lương giáo đều cảm nhận được sự an ủi và nâng đỡ thiêng liêng trong tâm hồn. Mỗi người đến với Mẹ có những tâm tư khác nhau, nhưng không ngoài nỗi niềm cảm mến, tạ ơn và xin ơn.

Trước linh đài Mẹ có thật nhiều hoa hương cùng nến và không lúc nào vắng bóng người. Những ánh mắt ngước nhìn lên Mẹ gửi gắm bao tâm tình: yêu mến có, trông đợi có và cả buồn đau thất vọng ngập trong khóe mắt. Thể xác đứng đây, nhưng ánh mắt đức tin lại đau đáu hướng vào chốn huyền linh nào đó. Trong thinh lặng của cõi vô thường, họ cảm nhận được cặp mắt siêu nhiên đang nhìn lại mình bằng tình yêu thương, cảm thông và gọi mời.

Ánh nhìn đó xoa dịu những đau đớn nơi thể xác tật bệnh, vỗ về những tâm hồn đang thổn thức trong lo âu và phiền muộn để tiếp thêm niềm tin và hy vọng. Và rồi mỗi người khi ra về lòng vơi nhẹ gánh ưu tư. Cùng với Mẹ nơi đây, các tín hữu mới cảm nhận được nguồn trợ lực thiêng liêng mãnh liệt như thế. Mẹ thật gần gũi và chia sớt buồn vui cùng con cái mình. Thế mới biết tiếng Mẹ thiêng liêng làm sao! Người phàm chúng ta được diễm phúc gọi Mẹ Thiên Chúa là Mẹ. Chính Đức Giêsu đã gửi đến chúng ta người Mẹ ấy.

Mẹ luôn đi bước trước để mở đường cho chúng con đến với Chúa Giêsu trong con người hôm nay. Lộ trình đến với tha nhân trong cơn cùng khốn nơi rừng lá vằng xưa của Mẹ mời gọi chúng con giờ đây tiếp bước. Những bước chân băng đèo lội suối của Mẹ để đến với người chị họ Êlizabeth, hay những lần hiện ra với các Kitô hữu trong cơn cùng khốn cho con hiểu rằng cuộc lữ hành trần thế hôm nay cũng là hành trình đức tin, để đến gần với Thiên Chúa nơi tha nhân. Có thể nói cách khác: qua tha nhân chúng con sẽ đến cùng Chúa.

Mỗi người đến với La Vang khi ra về, luôn có tâm trạng luyến tiếc, vì không thể ở lại lâu hơn, và vì thời gian trôi qua quá nhanh so với bình thường để rồi tự hứa với lòng mình sẽ trở lại nơi đây nếu có cơ hội.

Cùng chung tâm tình của bao người, con dâng lên Mẹ lời cảm tạ: tạ ơn Chúa đã cho chúng con làm con Mẹ ; tạ ơn Chúa đã cho Mẹ đến với chúng con trong mọi nghịch cảnh của thời cuộc... Còn biết bao lời tạ ơn còn chưa nói ra, nhưng con tin Mẹ cũng đã hiểu những điều con muốn nói. Trong thinh lặng, con muốn để trái tim mình nói thay cho lời trên môi miệng.

Giáo Hội dành trọn vẹn Tháng Năm với những sắc hoa ngợp đất trời để tôn kính Mẹ. Mỗi tín hữu dâng lên Mẹ những việc lành thiêng liêng theo cách riêng của mình. Phần con đây xin dâng Mẹ bông hoa của lòng biết ơn, bông hoa của cuộc đời bé nhỏ cùng với lời khẩn nài.

Mẹ ơi, xin giúp con dân nước Việt cách riêng giữ vững niềm tin.

La Vang, ngày 08 tháng Năm 2015
Nt. Xuân Ân, Đaminh Bùi Chu

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015

SỨ ĐIỆP LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI


 Lm. Daminh Nguyễn ngọc LongLễ mừng kính Đức mẹ lên trời có nguồn gốc khởi thủy bên Giáo Hội Đông phương từ năm 431 đã được thành lập. Gíao hội Chính Thống mừng lễ vào ngày 28. Thánh Tám hằng năm..

Bên Gíao hội Tây phương mừng lễ Đức mẹ lên trời từ thế kỷ th7., theo Giáo hội lễ này không có nguồn gốc cơ sở trong kinh thánh. Nhưng Đức Thánh Cha Pio XII. ngày 1.11.1950 đã công bố là tín điều thuộc về đức tin: Đức Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Hội Thánh Công Giáo mừng lễ Đức mẹ hồn xác được Chúa đưa lên trời là ngày lễ trọng hằng năm vào ngày 15.08.

Gíao hội Chính Thống Gíao mừng lễ này là lễ Đức Mẹ ngủ. Bên thành Giêrusalem có đền thờ kính Đức Mẹ ngủ. Vì họ tin tưởng Đức mẹ không chết, nhưng nằm ngủ thôi.

Giáo hội Chính Thống Syria gọi lễ này là Đức mẹ Maria bước sang nơi chốn khác về trời.

Truyện kể, nơi mộ huyt chôn cất Đức Mẹ lúc được cất đưa về trời, một mùi hương thơm tựa như mùi hương ca thảo mộc, hoa thơm bốc lan tỏa. Đây có thể là khởi thủy việc làm phép thảo mộc cy cỏ ngày 15.08. hằng năm. Một đàng tập tục xa xưa này từ hằng ngàn năm nay nói lên sức sống động phát tỏa từ Mẹ Thiên Chúa.

Đàng khác mùa màng vào tháng Tám thu hoạch hằng năm và hoa nở trong thiên nhiên nhắc nhở đến, phong tục đạo đức sùng kính Đức Mẹ, người được ca tụng như : hoa ngoài đồng nội, như hoa huệ mọc nở nơi thung lũng“.

Ngày lễ mừng kính Đức Mẹ lên trời nhắc nhớ chúng ta tới tiệc cưới mừng vui trên trời với Con Chiên Thiên Chúa.

Chúng ta mừng kính lễ Đức mẹ lên trời hướng tâm hồn về tương lai ngày sau. Với lòng tin tưởng con người do Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, ngày sau cùng đời sống trên trần gian, trên trời con người được thấy hình ảnh mới ca Thiên Chúa cũng như của con người, mà bấy lâu trên trần gian hằng mong mi chờ đợi được trông thy diện kiến.

Ngày lễ mừng đức mẹ Maria được đưa về trời này còn mang chứa ý nghĩa về phương diện xã hội. Người nào tin rằng có thể tạo lập được trời, đượ thiên đàng nơi trần gian không cần đến Thiên Chúa, không cần đến Chúa Giêsu, họ bước vào hướng chỗ sai lạc lối. luẩn quẩn.

Trời là chính Thiên Chúa. Và con người không phải là trời. Ai với lòng tin đến gần Thiên Chúa, người đó càng gần trời. Vì thế lễ mừng kính hôm nay nói lên: Sự cao cả vĩ đại chỉ có thể xảy ra trong tương quan liên lạc với Thiên Chúa thôi.

Đức tin vào trời cao nói với ta: tất cả những gì ở trần gian này là một dụ ngôn ẩn dụ  thôi. Những gì là đẹp, là chân thật sẽ được tỏ hiện trên trời mai sau.

Đức tin vào trời cũng nói cho ta rằng: Thiên Chúa chính là nguồn an i cho con người vượt qua những đau khổ mà cbúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng trong qúa khứ.

Với Hội Thánh Công Gíao, Đức Mẹ Maria là hình ảnh mẫu gương nguyên thy của đức tin hi Thánh Chúa Kitô. Mỗi lễ mừng kính Đức Mẹ trong Hội Thánh không chỉ là lễ mừng riêng cá nhân Đức mẹ, nhưng còn là mừng mầu nhiệm của Hội Thánh nữa. 

Lễ mừng kính Đức mẹ được Chúa thưởng công đưa về trời nói với con người sứ điệp tình yêu niềm hy vọng: Người nào được Chúa kêu gọi tuyển chọn, sẽ được Chúa dẫn đưa đến nguồn suối sự sống. Vì ơn kêu gọi từ Thiên Chúa luôn luôn là con đường dẫn đưa đến niềm vui hạnh phúc và sự bình an nội tâm, cùng csau khi quãng đời trên trần gian chấm dứt nữa.

Chính vì thế, người tín hữu Công giáo chúng ta xin Đức Mẹ phù hộ cho mình trước tòa Chúa, để mai sau được cùng chết lành, được lên trời với Đức Mẹ.

„ Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.“.
CHIA SẺ

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH

GIÁO HỘI

VĂN HÓA

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews