Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.4


 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


4. Trong phúc âm thánh Gioan

Phúc âm thứ tư viết về lịch sử cùng giáo lý của Chúa Giêsu được cho là do Thánh Gioan, môn đệ Chúa Giêsu, người đã cùng đức mẹ Maria đứng dưới chân thập gía Chúa Giêsu lúc người qua đời, viết vào khoảng năm 90. - 100. sau Chúa giáng sinh (SCGS).

Khác với ba phúc âm theo Thánh Mattheo, Marco và Luca, hay còn gọi là Bản nhất lãm - Synoptik - với những lời thuật kể ngắn gọn qua nhng dụ ngôn. Thánh Gioan viết thuật những cuộc nói chuyện của Chúa vừa dài vừa bằng ngôn từ thần học khó hiểu cao siêu, chứa chất ngôn ngữ hình ảnh biểu tượng. Có người còn nghĩ cho rằng phúc âm theo Thánh Gioan chứa chất những cht liu suy nim thần bí chiêm niệm.

Nhưng phúc âm theo Thánh Gioan viết trên căn bản: Ai ở lại nơi Chúa Giêsu, người đó ở nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa ở nơi người đó.

4.1. Chúa Giêsu, Ngưi mc khi Thiên Chúa

Con đường đời sống Chúa Giêsu nơi phúc âm  theo Mattheo, Marco va Luca khác biệt hẳn với phúc âm theo Gioan. Nơi phúc âm nhất lãm Chúa Giêsu xuất hiện ra công khai chỉ hơn một năm và kết thúc dừng lại ở Giêrusalem. Còn nơi Thánh Gioan con đường đời sống Chúa Giêsu đi rao giảng kéo dài ba năm luân phiên thay đổi xảy ra giữa Galileo và Giêrusalem.

Thánh Gioan thut lại những huấn từ mặc khải dài của Chúa Giêsu. Những huấn từ này tp trung chú trọng đến đề tài nhất định, như bánh sự sống (Ga 6), và huấn từ giã biệt (Ga 13-16).

 Nơi phúc âm Nhất lãm triều đại nước Thiên Chúa và những hệ luận được chú trọng nhấn mạnh. Còn nơi Thánh Gioan bản thân Chúa Giêsu trở thành đề tài chính: uy quyền của Ngài là người mặc khải ca Thiên Chúa và mối tương quan liên kết với Thiên Chúa Cha.

4.2. Hoàn cnh khn khó

Thánh Gioan viết giáo lý phúc âm Chúa Giêsu vào quãng thi gian Cộng đoàn xứ đạo thuở Hội Thánh lúc ban đầu khoảng năm 100. SCGS lúc đó đang trong hoàn cảnh khó khăn bị kỳ thị chèn ép. Điều này thấy rõ nơi nhiều chương đoạn nói đến sự nguy him có người bị xua đuổi khỏi Hội đường Do Thái (Ga 9,22, 12,42,16,2). Điều này nói lên qúa trình sự kiện tách biệt ngăn chia giữa  Hội đường Do Thái ở nơi địa phương với Cộng đoàn xứ đạo Chúa Kitô của Thánh Gioan.

Cộng đoàn xứ đạo Gioan hiểu cùng tin nhận Chúa Giêsu là người mặc khải chính thật của Thiên Chúa. Điều khác biệt này về Chúa Giêsu đưa đến sự ngăn cách chia rẽ với những người Do Thái khác ngay trong thành phố của họ.

Hậu qủa là càng ngày Cộng đoàn Giáo hội Kitô giáo càng lâm vào tình trạng bị tách biệt ra khỏi, và mất đi đặc ân được bảo vệ, mà những Hội đường Do Thái giáo có. Một bầu khí lo âu sợ hãi đè nặng lan rộng trong cộng đoàn Kitô hữu, và như có phản ứng nổi lên sự hoài nghi cùng bỏ quay lưng lại với Cộng đoàn xứ đạo Chúa Kitô (Ga 6,66).

Nhất là sau khi thành Giêrusalem vào khoảng năm 70. SCGS bị tàn phá, Do Thái giáo sống tri qua thời kỳ chuyển đổi. Họ đi tìm cách thế mới để sống còn cùng bảo vệ giữ lại bản sắc căn cước tính gốc của mình. Vì thế, những người bỏ không theo Do Thái giáo ở ngay trong Hội đường Do Thái địa phương bị nhìn với con mắt ác cảm không thân thiện, và bị loại trừ khỏi Hội đường (Ga 16,1-4).

4.3. Tkhi thy đã có ngôi Li - Logos.

Ngày xưa trước thời Công đồng Vatican 2., sau mỗi thánh lễ Misa bài phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Gioan „ Từ nguyên thủy đã có ngôi Lời…(Ga 1, 1-18), được đọc lên. Bài phúc âm này không phải là bài kết thúc phúc âm, nhưng là bài tựa khởi đầu sách phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Gioan.
Ngôi lời - Logos là gì? Lời - Logos - có ththeo nguyên ngữ Hylạp có nghĩa là lời nói. Nhưng Logos cũng có thể là nguyên lý của trí khôn lý trí tận trong thâm tâm.

Bài tự khởi đầu sách phúc âm Chúa Giêsu cũng nói lên chương trình của Chúa Giêsu, đấng là người mặc khải ca Thiên Chúa sai đến trần gian đứng ở trung tâm. Bài tựa khởi đầu đồng hoá nhận dạng Chúa Giêsu với Lời của trời cao bắt nguồn trực tiếp ngay bên Thiên Chúa, và Lời Thiên Chúa đã cùng chung vào việc sáng tạo vũ trụ, sự sống muôn loài trong đó.

Như hình ảnh gương mẫu cho ngôi Lời, sự khôn ngoan (KN 8,22-31, Sirach 24) của Israel được cá nhân hóa đem vào trình thuật diễn tả cho thêm cặn kẽ sáng tỏ.

Từ sự gần gũi sát bên Thiên Chúa có một không hai này, ý muốn của Thiên Chúa được mặc khải ra, Ngôi Lời đã đem ánh sáng vào trong trn gian. Thora - Lề luật cũ bây giờ qua đó tỏ hiện trong ánh sáng mới .

Sự tin tưởng xác tín Thiên Chúa nơi con người Chúa Giêsu được nhận ra rõ ràng, dần ăn rễ sâu nơi lòng tin của Cộng đoàn Kitô giáo. Chúa Giêsu, Lời ca Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa sai đến đại diện, là i chốn sự hiện diện của Thiên Chúa.

4.4. Vsga đưc sai đến

Vai trò Chúa Giêsu, Đấng cu thế, được Thiên Chúa sai đến đại din cho Thiên Chúa phù hợp hoàn toàn với ý muốn của Thiên Chúa „ Ta và Cha ta là một“ (Ga 10,30).

 Là Sứ giả, Chúa Giêsu nhận chứng từ đích thực từ nơi Thiên Chúa, và thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa với hoàn toàn quyền uy (5, 36-40).

Ai tin nhận sứ mạng của Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến, người đó có được sự sống đời đời (Ga 5,24, 6,29, 12,44, 17,8).
Chúa Giêsu không mang vào trần gian đức tin về sự chân tht theo khía cạnh khách quan, nhưng ngài chính là sự cứu rỗi ca Thiên Chúa. Sự tập trung vào mối tương quan liên kết với Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu nẩy sinh khía cạnh thần bí chiêm niệm.
Mối tương quan liên kết cht chẽ ở lại trong Chúa Giêsu được diễn tả sống động sâu sắc qua hình ảnh cây nho và nhánh cành nho chung hợp gắn liền với nhau, và chỉ có thsinh hoa trái nếu gắn bó liền với nhau. Trong tình trng chia tách lìa khỏi nhau sự lưu lại sẽ trở thành vấn đề sống chết (Ga 15,5).

4.5. Chết vì tình yêu

Nói tới sự chết của Chúa Giêsu trên thập gía, Thánh Gioan không muốn sự trung lp dng dưng, nhưng ông muốn nhìn vào thâm sâu hơn. Với Gioan thập gía và Chúa Giêsu được dương lên cao gắn liền với nhau. Sự chết của Chúa Giêsu phải được hiểu là biến cố cứu độ (Ga 12,27-33, 19,30,17,22).

i chết của Chúa Giêsu biểu hiện tình yêu của ngài với những người bạn hữu của ngài, và qua đó mang đến cho họ tình yêu thương:

„ Chúa Cha đã yêu mến Thy thế nào, Thy cũng yêu mến anh em như vy. Anh em hãy li trong tình thương ca Thy.10 Nếu anh em gicác điu răn ca Thy, anh em sẽ ở li trong tình thương ca Thy, như Thy đã gicác điu răn ca Cha Thy và li trong tình thương ca Ngưi….
12 Đây là điu răn ca Thy: anh em hãy yêu thương nhau như Thy đã yêu thương anh em… „( Ga 15,9-14).

Việc rửa chân cho các môn đệ trong trung tâm bữa tiệc sau cùng 13,1-30 biểu hiện tình yêu của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài, và truyền gửi đi sứ điệp hình ảnh gương mẫu về cách sống tình yêu thương giữa các học trò với nhau.

Giới răn mới về tình yêu thương có mục đích thu họp các học trò chung hợp lại với nhau (13,34). Được như thế, họ cần phải liên kết gắn liền với Chúa Giêsu.4.6. Nhng ngôn nghình nh vChúa Giêsu

Thánh Gioan trong phúc âm của mình đã vẽ lên hình thể Chúa Giêsu là con đường, là ánh sáng, là sự sống, là sự thật.

Chúa Giêsu là con đường, và chỉ đường cho con người tìm đến sự sống chân thực.

Chúa Giêsu là ánh sáng đến trong trần gian giữa đêm tối tội lỗi. Ánh sáng ngài chiếu soi làm cho sáng tỏ bản tính con người. Trong Chúa Giêsu chúng ta nhận ra mình là ai.

Chúa Giêsu là ánh sáng nội tâm từ bên trong thâm tâm chiếu sáng tỏa ra bên ngoài. Nên ánh sáng đó không thể bị dập tắt được. Ánh sáng Chúa Giêsu là ơn cứu độ chữa lành và là hạnh phúc. Ngài là ánh sáng đích thc chiếu soi cho con người, cùng mang đến sự sống. Và do đó, Chúa Giêsu là ánh sáng và sự sống nội tâm.
4.7. Thy là…và nhng con s

i ba phúc âm nhất lãm những dụ ngôn được dùng để tường thuật những lời ging dy của Chúa Giêsu. Trái lại nơi phúc âm Thánh Gioan những lời ging dạy được trình giải ra bằng ngôn ngữ hình ảnh.  

Hình ảnh theo Lalande diễn tả có tính cách một độc thoại ra bên ngoài, nhưng lại ẩn chứa trình bày điều gì khác hơn. Tất cả những gì Gioan thut lại bằng hình ảnh đều như trình bày một thc thể đầy bí ẩn nhiệm mầu sâu xa hơn.

Như hình ảnh về nước. Nước không phi chỉ là một cht lỏng như nước ung, hay một hợp chất hóa học chung hợp lại, nhưng nước là hình ảnh diễn tả về sự sống, về sự tươi mát đổi mới, về sự thanh tẩy, và ng về sự tàn phá , lụt lội hủy hoại.

Thánh Gioan dùng ngôn ngữ hình ảnh là một nghệ thuật cao vời vừa về trí thức và vừa về thần học huyền bí. Vì bên trong luôn luôn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa.
Thánh Gioan thut lại những gì Chúa Giêsu làm hay nói đều ẩn chứa điều gì cần phi suy nghĩ sâu xa hơn nữa, điều gì thiêng liêng sâu tận trong tâm hồn con người. Và thể vì thế, người ta cho rằng phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Gioan cao siêu thần bí, như con chim đại bàng bay vút tận lên trời cao vượt qúa tầm nhìn của con mt con người chúng ta.
Thánh Gioan cũng dùng con số hình ảnh, như văn hóa thời lúc đó thịnh hành. Nơi Gioan hai con số được dùng như con sthánh là số ba và số bảy.
Con số ba là hình ảnh biểu hiệu nói về Thiên Chúa ba ngôi. Con số bảy nói về sự thay đổi biến dạng ca con người qua nhờ sức sống thn linh của Chúa.

Ba lần lễ phục sinh vượt qua được nhắc đến, ba lần Chúa Giêsu ở Galiliea, nơi thập gía ngài nói ba lời.

Bảy dấu hiệu được tường thut lại. Có bảy chng từ về Chúa Giesu và Chúa Giêsu tự mình nói bảy ln Thy là:

1. Thy là bánh hằng sống 6,35.41.48.51
2. Thây là ánh sáng trần gian 8,12, 12,46
3. Thy là cửa chung chiên 10,7.9
4. Thy là người mục tử nhân lành 10,11.14
5. Thy là sự sống lại và là sự sống 11,25
6. Thy là đường dẫn đưa đến sự chân thật  và sự sống 14,6
7. Thy là y nho 15,1.5

Và ngôn ngữ hình ảnh về nước cũng bảy lần được nói đến:

1. Gioan tẩy gỉa rửa bằng nước 1,26, 3,23
2. Nước để thanh tẩy rửa tay 2,66
3. Nước giải khát ở giếng Giacob miền Samaria 4,6
4. Nước hồ Betdatha thành Gierusalem 5,2
5. Nước Thầy sẽ ban cho 4,14
6. Dòng nước sự sống 7,37…
7. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu 19,34
Sự căng thẳng giữa số sáu, hình ảnh sự bất toàn và số bảy, hình ảnh sự toàn vẹn trọn hảo thể hiện rõ nơi sáu chum nước ở tiệc cưới Cana, chỉ hướng về chum nước thứ bảy là trái tim Chúa mở ra trên thập gía mới được trọn vẹn.

Người phụ nữ Samaria có sáu đời chng rồi, nhưng vẳn chưa được giải thoát cơn khát vọng tâm hồn. Chúa Giêsu như người thứ bảy mang đến cho đời sống tâm hồn chị ta sự giải thoát.

Thánh Gioan dùng ngôn ngữ hình ảnh với nghệ thuật cao vời. Ông thut lại lịch sử Chúa Giêsu với ý nghĩa rất sâu sắc. Ông đặt vào môi miệng Chúa Giêsu những lời không bao giờ mang tính cách bề ngoài phô diễn, nhưng luôn luôn nói lên một thc ththâm sâu nội tâm.

Hình ảnh bánh, cánh cửa, cây nho, nước, người chăn chiên không bao giờ chỉ diễn tả điều gì ở phía đàng trước, nhưng điều gì u xa hơn, điều gì có sức đánh động trái tim tâm hồn con người.

do tại sao Thánh Gioan dùng hình ảnh là vì Thiên Chúa trở thành người trên trần gian trong Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu sự vĩnh cửu đã liên kết sâu xa vi con người. Bản tính Thiên Chúa đã trở nên một với bản chất trần gian trên mặt đất.

Chúa Giêsu được trình bày bằng ngôn ngữ hình ảnh. Và qua đó phác họa lên sự chung hợp liên kết giữa Thiên Chúa cùng con người với nhau nơi chính bản thân Chúa Giêsu làm người trên trần gian.

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.3


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long3. Trong Phúc âm theo Thánh Luca

Thánh sử Luca viết phúc âm Chúa Giêsu theo dự đoán vào khoảng giữa năm 80.  và năm 90. sau Chúa giáng sinh (SCGS).

Về nguồn gốc lai lch ca Thánh sử Luca không có tài liệu sử sách nào ghi lại làm bằng chứng. Nhưng theo mạch văn Luca viết chi chuốt ngôn ngữ Hy lạp, có thể phỏng đoán Luca thuộc vào thành phần có trình độ học vấn cao trong xã hội, cùng được hấp thụ đào tạo tốt về cung cách ngôn ngữ hùng biện và triết học Hy Lạp.

Luca hiểu biết bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, bản Septuaginta - Bản 70 - tường tận. Như thế, cũng có thLuca thuộc vào nhóm những „người có lòng đạo đức kính sợ Chúa“, mà những người này có cảm tình với  Do Thái gíao.

Luca thuộc về thế hệ thhai hay thứ ba sau những biến cố đời sống của Chúa Giêsu trên trần gian.

Luca viết phúc âm Chúa Giêsu không theo kiểu tác phẩm nói về những tín lý, nhưng là một thần học dưới dạng tường thut trong khung cảnh lịch sử đời sống. 

3.1. Mc Lch s

Tác giả phúc âm Chúa Giêsu theo Luca viết tác phẩm vào cùng thời điểm niên đại với phúc âm theo Thánh Mattheo cho những Cộng đoàn Kitô hữu ở những thành phố lớn vùng biển Địa trung hải. Ở nơi đây việc hội nhập vào nền văn hóa Roma đặt ra một thách đố về căn cước tính Kitô giáo cho người tín hữu Chúa Kitô. Và cũng một phần lớn của những cộng đoàn Kito gíao ở đây là những người tín hữu Chúa Kitô có nguồn gốc là người ngoại giáo. Đây là điểm quyết định ca Luca trong việc gìn giữ bảo vệ gia tài thừa tự từ Do Thái giáo. Có thế mới hiểu được Chúa Giêsu.

Theo Luca nguồn gốc lịch sử và nguyên do của căn cước tính Kitô giáo là đặc tính riêng bắt nguồn từ thi xa xưa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và căn cứ vào truyn thng cổ xưa từ trước thời Roma.

Ngay lời mở đầu sách Phúc âm, Luca đã muốn công vic của mình được tiếp tục (Lc 1,1-4). Vì thế ông đưa ra một đòi hỏi vừa về lịch sử, vừa về địa lý: Ông muốn từ khởi đầu và theo thứ tự tuần tự viết ra. Luca dùng tập tục lưu truyền như nhân chứng, và tìm hiểu nghiên cứu thêm, để chứng minh về sự khả tín của lưu truyền.

Luca là người duy nhất trong sách thhai của ông, sách Tông vụ Tông đồ, đề cập đến sự tiếp nối lịch sử của Chúa Giêsu trong việc loan truyền mở rộng Cộng đoàn những tín hữu Chúa Kitô thuở Giáo hội đầu tiên cho tới tận Roma như một khởi đầu mới

3.2. Khi đầu mi

Luca nhận ra trong lịch sử đời sống Chúa Giêsu lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi dân Israel.

Bản tường thut lịch sử sự sinh ra của Chúa Giêsu (Lc 1-2), như là một khởi đầu mới ca Thiên Chúa với dân Israel, cùng với những thánh ca của Maria, Zacharias, Simeon lần nữa ca ngợi công cuc cứu độ của Thiên Chúa trong tương quan liên kết nối liền với Chúa Giêsu.

Nhân vật Gioan tiền hô, sau này là Giaon tẩy gỉa, xuất hiện củng cthêm sự liên tục với lịch sử cứu độ dân Israel: Gioan tẩy giả sửa soạn dọn nền tảng thửa đất Israel cho thi gian sau cùng ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu (1,39-45).

i phúc âm Thánh Luca (16,16) Thánh Gian và Chúa Giêsu được nói đến trong tương quan liên kết cht chẽ với nhau: Thánh Giaon tẩy giả tiếp tục với lề luật và các Tiên Tri cũng như các truyn thng trong dân Israel,  còn với Chúa Giêsu bắt đầu thời gian sau cùng đầy tràn lời đoan hứa ơn cứu độ nước Thiên Chúa. Sự bắt đầu này của Chúa Giêsu là một phm chất mới do Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử dân Israel.

Luca nhìn cùng diễn tả sự nối tiếp trong vòng lịch sử như hình chiếc vòng cung từ một mép bờ bên này là thời gian cũ bắc vắt nối liền sang bờ bên đối diện là thi gian mới, mà với Chúa Giêsu đến thực hiện một khởi đồu mới, bước khai phá tiến tới vào thời gian sau cùng.

Bước khai phá tiến tới đó được tiếp tục trong đời sống của những cộng đoàn thời ban đầu. Như thế, bổn phận của những cộng đoàn Chúa Kitô trong lòng xã hội thế giới là tin tưởng ràng buộc vào phúc âm tin mừng của Chúa Giêsu, và tiếp tục loan truyền tin mừng ơn độ đó rộng rãi ra trong con đường đời sống xã hội.
   
3.3 Con đường đời sng

Luca trình bày con đường đời sống Kitô giáo làm sao sống theo đức tin vào Chúa, đã dựa trên trình thuật các biến cố đời Chúa Giêsu xảy trên con đường Chúa Giêsu về Giêrusalem nơi chương (Mt 9, 51-19,27).

Sự chấp nhận không điều kiện người tội lỗi đi hoang đàng ca Thiên Chúa là trung tâm của dụ ngôn người cha nhân hậu nơi chương (15,11-32) đã diễn tả sâu đậm rõ nét: Người cha nhân hậu tha thứ  cho người con mình trở về và chấp nhận nó. Sự ăn năn trở về của người con đã khiến người cha đón nhận con mình trong vòng tay yêu thương.   

Lời cu nguyn qua kinh Lạy Cha (Lc 11,2-4) không chỉ cho những nhu cầu cần thiết về của ăn thc ung cho đời sống hằng ngày của mình, nhưng còn nói lên sự sẵn sàng sống lòng nhân hậu với những người khác. Lòng khoan dung nhân hậu phản ảnh lòng khoan dung nhân hậu cao cả Thiên Chúa đã ban tặng con người.

Luka qua stha thứ làm hòa và mối tương quan liên kết với Thiên Chúa đã nói về viễn tượng tương quan trong đời sống xã hội con người với nhau. Sự căng thng trong đời sống xã hội giữa người giầu và người nghèo trong cộng đoàn xứ đạo cần phải san xẻ cho có cân bằng. Rất nhiều lần Luca nói đến nguy cơ của giầu sang làm cho ý nghĩa đời sống bị mai một mất đi (8,14, 9,25, 12,13-21, 18,24-27.)

Dụ ngôn người giầu có và người nghèo khó Lazaro - người giầu có ngày sau cùng phải xuống ở dưới âm phủ, còn nghèo khó Lazaro sau này được Thiên Chúa an ủi được sống bên Chúa trên trời- hình ảnh mang dấu chỉ tiên tri ngày sau cùng này thúc đẩy nếp sống công bình bác ái giữa mối tương quan không công bằng, không quân bình cn phi quay trở sang sống công bình bác ái gia nhau ngay trong đời sống hôm nay nơi cộng đoàn xã hội con người với nhau. (Lc 16,19-31.)

Con đường đời sống công bình bác ái như thế đưa đến bình an và gặp gỡ Chúa. Hình ảnh gặp gỡ Chúa Luca đã nói về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua cuộc nói chuyện trên đường Emmaus (Lc 24,13-35) sau khi Chúa Giesu sống lại lúc Chúa Giêsu bẻ Bánh. Và sau này sau khi Chúa Giêsu trở về trời ,người tín hữu Chúa Kitô còn gặp gỡ được Ngài qua nếp sống làm chng cho Ngài, trong sách Kinh Thánh và nơi Cộng đoàn phng vụ cầu nguyện etưởng nhớ cùng tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể Chúa Giesu Kito.

Luca trong Phúc âm diển tả Chúa Giêsu là người thy chữa lành, mang năm hồng ân đến cho con người {Lc 4,19.}

Năm hồng ân chữa lành cho con người Thiên Chúa thực hiện qua Chúa Giêsu. Và lịch sử cùng trng tâm giáo lý thần học của Chúa Giêsu luôn được Luca nhấn mạnh, nên được nhắc nhớ lại trong phng vụ đời sống Hội Thánh liên tục. Như thế Chúa Giêsu càng đi sâu vào lịch sử đời sống Hi Thánh và con người.

Dần dà trong lịch sử Hội Thánh, phần nhiều những lễ trọng mừng trong năm phng vụ, đặt nền trên phúc âm theo Thánh Luca được dùng đến, như ngày 24.06. lễ sinh nht Thánh Gioan tiền hô và lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 24.12. hằng năm. Những biến cố lịch sử thời gian từ lễ Chúa giáng sinh tới lễ Nến Đức mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền ththut lại lịch sử Chúa Giêsu, đều do Thánh Luca viết lưu truyền lại trong phúc âm.

Thánh Luca viết phúc âm Chúa Giêsu dưới tầm nhìn ý hướng suy nghĩ làm thế nào có thể sống vừa gìn giữ căn cước tính người tín hữu Chúa Kito, vừa loan báo giáo lý cùng lịch sử đời Chúa Giêsu trong lòng xã hội nơi các thành phố lớn có nhiều dân ngoại cùng sinh sống.

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.2


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


2. Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Matheo: bình an và hnh phúc

Thánh sử Mattheo, còn có tên là Levi, Tông đồ Chúa Giêsu, là một nhân viên thu thuế  trong xã hội Do Thái, và được chính Chúa Giêsu kêu gọi trực tiếp theo Chúa trong suốt ba năm Ngài đi giảng đạo. Vì thế , phúc âm Chúa Giêsu do Ông viết phản ảnh những điều chính ông đã nghe Chúa Giêsu nói, cùng mắt nhìn thấy những việc Ngài làm trong đời sống xã hội cũng như tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ.

Ông viết phúc âm Chúa Giêsu dưới khía cạnh thần học Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng có gốc gác nguồn gốc là một  con người từ dân tộc Do Thái. Vì thế, phúc âm của Ông bắt đầu với bài tường thut gia phthân thế dòng dõi của Chúa Giêsu bắt đầu từ tổ phụ Abraham cho tới Chúa Giêsu.

2.1. Thora : llut Do Thái giáo

Thánh sử Mattheo viết phúc âm Chúa Giêsu muộn hơn Phúc âm theo Thánh sử Marco. Có thThánh Matheo viết phúc âm vào khoảng thi gian từ năm 80. -90. SCGS (Sau Chúa giáng sinh).

Cộng đoàn xứ đạo của Thánh Mattheo sau khi Chúa Giêsu lên trời đã có tổ chức độc lập tách biệt khỏi Hội đường Do Thái giáo. Nhưng dẫu vậy Cộng đoàn cũng nhận mình là một thành phần của dân Israel. Thora của đạo Do Thái trước sau vẫn là sách lề luật hướng dẫn trong nếp sống thực hành đạo giáo ( Mt 5,17-19). Nhưng Cộng đoàn phải đọc suy hiu Thora cách thức mới cùng khác trong việc áp dng thực hành đời sống đức tin trong ánh sáng sứ điệp của Chúa Giêsu.   

Và hai hiện tượng đã xảy ra trong cộng đoàn: sự lớn mạnh xa lìa với thuở ban đầu, và c cơ cấu cùng sự hội nhập trong đời sống xã hội thế giới. Do đó có sự suy giảm về sự tin tưởng và sự sống động. Nhất là lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu biến dạng, nên có lẽ vì thế Thánh sử Mattheo nói đến „ những kẻ yếu lòng tin (Mt 6,30, 14,31).

2.2. Thy dy

Tác gỉa sách phúc âm về Chúa Giêsu viết như là Thầy dậy của Cộng đoàn. Ông nhắc bảo dứt khoát đến việc làm theo ý muốn Thiên Chúa cùng con đường dẫn đến Thiên Chúa Mt (7, 21, 12,50, 21,31). Vì thế hình ảnh Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh sử Matheo hin thị nổi bật là người Thy dy.

ch phúc âm có năm bài diễn từ của Thầy dậy Giêsu nói trực tiếp với dân chúng, giáo lý của Chúa Giêsu trở thành hướng dn cho Cộng đoàn.

Bài ging trên núi, còn gọi là Tám mối phúc thật trở thành chương trình giáo lý về đời sống thực hành giúp hiểu sống thành công theo ý Thiên Chúa muốn, mà đích điểm là có được hạnh phúc cho đời sống con người: phúc thay(Mt 5,3-12).

Thánh ý Thiên Chúa người ta nhận hiểu biết đọc được trong Thora, nhưng Chúa Giêsu cắt nghĩa theo cách mới khác. Thánh sử Mattheo viết thut lại Lời ging dy của Chúa Giêsu theo li phản đề ( Mt 5,21- 48) với luật lệ trong Thora. Qua cung cách này Thánh sử Matheo đã phát triển một cung cách mới v35 sự hiểu biết cắt nghĩa Thora trong tương quan với uy tín quyền hành của Chúa Giêsu vượt trên cả Thánh Tiên tri Mose.

Sự công chính ca Thiên Chúa trở thành nguyên lý ăn bản cho đời sống trong việc sống thực hành tình yêu thương trọn vẹn với người khác.

Sự dấn thân trong đời sống thực hành làm việc tốt lành bác ái phải là dấu chứng sự chuyên biệt của cộng đoàn.     

Chỉ dẫn khuôn vàng thước ngọc: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.“  (Mt 7,12) là nguyên tắc căn bản cho việc thực hành sống đức tin. Điều này là sự thách đố đòi hỏi phải dấn thân, nhưng không là sự đòi hỏi qúa sức. Sự học hỏi nơi Chúa Giêsu thì tìm được bình an. Vì Ngài hiền lành khiêm nhường và ách của Ngài thiền nhẹ nhàng êm ái.(Mt 11,28-30).

2.3. Thi đim sau cùng

Hình con người Chúa Giêsu được nói đến rõ ràng ở phần cuối phúc âm: 8 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyn cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.“ (Mt 28,18-20).

Những lời này Chúa Giêsu nói trên núi, mà theo truyn thống là i chốn mặc khải ca Thiên Chúa ngày xưa trên núi Sinai. Nhưng nơi đây Chúa Giêsu mặc khải về chính mình như là vị vua và thầy dậy thời điểm sau cùng (Mt 28,16-20).

Đang khi các Môn đệ còn hoang mang hoài nghi, Chúa Giêsu phc sinh xut hiện được Thiên Chúa trao cho trọn mọi quyền hành. Ngài trở thành niềm hy vọng và ơn cứu độ cho muôn dân với lệnh truyn: anh em hãy đi đến với mọi dân tộc. Lệnh truyền sứ mạng truyền giáo đưa các dân tộc ngoại giáo vào cộng đoàn Chúa Giêsu được cứu chuộc cùng với dân Israel.

Như thầy dậy với uy tín quyền hành, Chúa Giêsu cắt nghĩa rao giảng ý muốn của Thiên Chúa cho người Do Thái và cả cho người dân ngoại nữa.

Thánh sử Matheo kết thúc lịch sử đời sống Chúa Giêsu với lời đoan hứa, Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu luôn hiện diện, Đấng được loan báo là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23).

2.4. Chiếc chìa khóa

Chúa Giêsu có trọn vẹn đầy đủ uy tín quyền hành cắt nghĩa luật lệ Thora luôn hiện diện sống giữa Cộng đoàn.

i Mt 16, 19 Thánh Phero được trao cho chiếc chìa khóa nước trời cùng lời đoan hứa ủy thác cho trọn vẹn quyền hành cầm buộc và tháo cởi.

Nơi Mt 18,18 toàn thể Cộng đoàn nhận được trọn vẹn quyền hành này. Điều này dẫn đưa đến ý nghĩa: những thành phn trong cộng đoàn xứ đạo với trọn vẹn quyền có thể cắt nghĩa ý muốn của Thiên Chúa trong việc áp dng vào đời sống thực hành cho riêng mình.

Như thế, chiếc chìa khóa trở nên hình ảnh dẫn đưa đến Thiên Chúa. Phero là người gìn giữ truyn thng cho Cộng đoàn xứ đạo. Một bên Cộng đoàn Giáo hội sơ khai cùng tham dự vào giáo lý của Chúa Giêsu, và một bên đối diện với Cộng đoàn Hội đường Do Thái, khi diễn giải cắt nghĩa luật lThora. 

Học hỏi nơi Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh Mattheo là tìm thấy bình an và hạnh phúc.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2015

HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU TRONG BỐN PHÚC ÂM - P.1 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Chúa Giêsu sống trên trần gian nơi đất nước Do Thái 33 năm, và đi rao giảng giáo lý nước Thiên Chúa trong vòng 03 năm. Nhưng chính Ngài không để lại chữ viết bút tích nào.

Những nhân chứng sống động tai nghe Lời Chúa Giêsu giảng dậy, và mắt chứng kiến những việc Chúa làm là các Tông đồ. Các vị này cũng đã qua đời vào những năm 60. của thế kỉ thứ nhất sau Chúa giáng sinh (SCGS).

Như thế, Hội Thánh Chúa Giêsu thuở sơ khai từ thời điểm này không còn những vị lãnh đạo có uy tín quyền hành cùng gìn giữ truyn thng do Chúa chỉ định nữa. Đang khi những xứ đạo của những người tin vào Chúa Giêsu ngày càng lan rộng thêm ra, sinh hoạt độc lập riêng rẽ, và xa dần nơi chốn xứ đạo gốc khởi thy hay gọi là xứ đạo mẹ.

ng vì thế, Hội Thánh lúc đó cần giáo lý của Chúa Giêsu viết ra thành văn bản. Có thế, đời sống đức tin tinh thần vào Chúa Giêsu mới có nền tảng đứng vững, cùng phát triển nối tiếp cho thế hệ trẻ sau các Tông Đồ.

Bốn sách Phúc Âm Chúa Giêsu do bốn vị Thánh sử Marco, Mattheo, Luca và Gioan lần lượt được viết ra để đáp ứng nhu cầu này.

Bốn Thánh sử viết Phúc âm Chúa theo văn hóa cùng sự suy nghĩ, tầm nhìn khác nhau về hình ảnh Chúa Giêsu cũng như những giáo huấn của Chúa, cùng theo hoàn cảnh địa lý lịch sử của cộng đoàn xứ đạo.

1. Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Marco

1.1. Theo chân Chúa.

Phúc âm Chúa Giêsu do Thánh sử Marco viết vào khỏang thời gian sau năm 70. SCGS. Như vậy là liền sau khi chiến tranh Do Thái và đế quốc Roma kết thúc vào quãng năm 66.- 70. SCGS. Hậu qủa là đền thờ Giêrusalem bị tàn phá.

Trước hoàn cảnh bị tàn phá cùng bị phân tán di cư lưu lạc gây hoang mang bất ổn trong đời sống, những người tín hữu Chúa Kitô lúc đó cần hơn khi nào hết sự bảo đảm an toàn và căn cước tính Kitô giáo cho nếp sống tinh thần đức tin của mình..

Thánh sử Marco đã viết trình bày căn cước tính đó qua hình ảnh Chúa Giêsu ngay từ đầu trình thut phúc âm. Hình ảnh đó gợi lên cho mọi người, cho dù trong hoàn cảnh lịch sử thay đổi nào, bước tin theo Chúa Giêsu luôn luôn có đầy đủ ý nghĩa cho đời sống .  

1.2. Con Thiên Chúa

Ngay khởi đầu phúc âm Thánh Marco đã viết về chương trình Chúa Giêsu„ Khởi đầu phúc âm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.“ (Mc 1,1). Và ý nghĩa con đường Con Thiên Chúa xuyên suốt cả sách Phúc âm.

Chúa Giêsu , Con Thiên Chúa là điều tin tưởng của cả thế giới thn linh biết đến. Khi Chúa Giêsu chu phép rửa ở sông Giordan do Thánh Giao tiền hô, cũng như khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor đều có tiếng vọng xuống từ trời cao nói cho mọi người Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Mc 1,11, và 9,7). Rồi sau cùng, khi Chúa Giêsu chết trên thập gía một người lính canh xác nơi thập giá Chúa Giêsu cũng nói lời tuyên tín „ Qủa thật, Người này là Con Thiên Chúa.“ ( Mc 15,39).

Như thế, con đường Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu khi còn sống trong ba năm rao giảng nước Thiên Chúa cũng không làm sao thuyết phục được ai, sau cùng dẫn người ta đến niềm tin vào Chúa nơi chân thập gía lúc Chúa Giêsu chịu chết trên đó.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, hình ảnh Chúa Giêsu Kitô , Con Thiên Chúa, đầy quyền năng vượt thng cả sự chết mới bừng tỉnh sống động dậy. Và đó cũng là điều Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Marco muốn hướng dẫn những người tín hữu Chúa Kitô tìm đến con đường theo chân Chúa.

1.3. Phương din chính tr

Sách Phúc âm và Con Thiên Chúa trong thế giới đế quốc Roma thời lúc đó là những ý tưởng hay sứ điệp tin tức mang đậm nét mầu sắc chính trị.

Các Phúc âm cht chứa ý nghĩa tin mừng, tin lành vào thời điểm hoàng đế Vespasian của đế quốc Roma năm 69. SCGS lên ngôi chấm dứt những cuộc nội chiến trong đế quốc.

Tước hiệu „ Con Thiên Chúa“  (latinh:. divi filis ) để chỉ tính chất của hoàng đế như là người con của vị thn minh. Và như thế cũng là người được tham dự vào quyền uy sức mạnh của các Thn thánh.

Từ tầm nhìn như thế, Chúa Giêsu nơi phúc âm theo Thánh Marco trở nên cạnh tranh , một hình ảnh trái ngược với hoàng đế Roma. Vì triều đại nước Thiên Chúa đang đến (Mc 1,15).

Nhưng đời sống Chúa Giêsu vẽ ra hình ảnh trái ngược với phúc âm theo hoàng đế suy tưởng. Chúa Giêsu là hình ảnh Con Thiên Chúa có uy quyền sức mạnh trên thần dữ qủy thần, mà chúng được gọi là „ Legion“ (Mc 5,1-20.)

Và nơi Cộng đoàn Chúa Giêsu Kitô, nhiều vị lãnh đạo thuở ban đầu muốn bác bỏ trật tự cai trị của xã hội do đế quốc Roma thng trị,. Nhưng Chúa Giêsu lại đưa ra hình ảnh quan điểm khác:„ Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: nhng ngưi đưc coi là thlãnh các dân thì dùng uy mà thng trdân, nhng ngưi làm ln thì ly quyn mà cai qun dân.43 Nhưng gia anh em thì không đưc như vy: ai mun làm ln gia anh em thì phi làm ngưi phc vanh em;44 ai mun làm đu anh em thì phi làm đy tmi ngưi ( Mc10,42-44.)

1.4. Hình thđa lý

Thánh sử Marco theo hình thể địa lý đã viết lịch sử về Chúa Giêsu trong tương quan mầu sắc nét thần học đạo đức.

Phần tường thut phn thứ nhất của Phúc âm diễn ra ở vùng miền Galilea, miền Bắc nước Do Thái, nơi Chúa Giêsu loan báo triều đại nước Thiên Chúa đang đến cho dân chúng Do Thái, nhưng cũng cho những người không phải là người Do Thái sinh sống nơi đó đang lắng nghe chờ đợi (Mc 1,14-8,26).

Phần cuối của Phúc âm Thánh Marco vẽ ra tình hình hoàn toàn khác (Mc 11,1-15,47). Ở Gierusalem diễn ra tình hình đối đầu gữa Chúa Giêsu với những người  cầm quyền Do Thái và Roma. Hậu qủa là Chúa Giêsu bị kết án, và bị hành quyết đóng đinh vào thập gía. 

Phần giữa của Phúc âm trình bày con đường từ Galilea về Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu đi cùng vi các mên độ, và ngài cắt nghĩa cho họ về ý nghĩa theo chân Chúa như thế nào (Mc 8,27/10, 52).

Ba lần Chúa Giêsu nói về sự đau khổ trên con đường này nơi Mc 8,31, 9,31 và 10,33 trình bày thách đố ththách cho các Môn đệ của ngài: chỉ trong tương quan với đau khổ và sự chết người ta có thể hiểu được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thập gía, hình ảnh của sự đe dọa, thuộc về đời sống Kitô giáo, đồng thi cũng là niềm hy vọng về sự trợ giúp của Thiên Chúa và đời sống.

Căn cứ theo như thế, với Cộng đoàn Kitô hữu lúc đó theo chân Chúa Giêsu là bỏ mất những gía trị như nếp sống thành công trong bc thang giá trị xã hội, được kính trọng nể vì, đời sống phúc li giầu sang .

Đối với sự đảo lộn chao đảo về gía trị hai thái cực Galilea và Giêrusalem đối diện với nhau. Gierusalem nơi là trung tâm ca quyền lực về chính trị và tôn giáo thiếu vắng sự mặc khải của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa. Đang khi đó vùng miền nông nghip Galiea thì mở rộng cho giáo lý Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa..

Thánh sử Marco trong phúc Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh theo chân Chúa: Ai muốn theo chân làm môn đệ Chúa Giesu, người đó phải học nhìn hiểu những sự việc trong đời sống dưới khía cạnh khác.

(Còn tiếp)CHIA SẺ

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH

GIÁO HỘI

VĂN HÓA

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews