Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2015

THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ KÍNH MẾN


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long 

Ngày xưa Thánh nhân, sau khi được Chúa Giêsu kêu gọi trên đường đi  Damaskus bên Syria bắt bớ tiêu diệt Hội Thánh của Ngài, đã trở thành vị tông đồ hăng hái nhiệt thành rao truyền giáo lý của Chúa Giêsu cho mọi người lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.

Bước chân truyền giáo của Thánh nhân đi tới đâu thành lập các Giáo đoàn Kitô hữu trải rộng khắp vùng tiểu Á châu sang tận vùng Âu Châu. Ngoài ra Thánh nhân còn viết để lại cho các tín hữu thời đó trong các Giáo đoàn tất cả 14 bức thư mục vụ do chính tay viết. Còn 13 bức thư mục vụ khác được các học trò của Thánh nhân viết theo ý cùng nhân danh Thánh nhân.

Những bức thư Thánh nhân viết lúc đó, theo con nghĩ Thánh nhân muốn viết riêng cho nơi đó thôi. Nhưng những thông tin, những khuyên răn, chỉ dạy về giáo lý của Chúa Giêsu Kito lại trở thành những bản văn căn bản cho lịch sử cùng nội dung giáo lý trong Hội Thánh lúc đó và bây giờ cùng trong tương lai nữa.

Vì qua những bức thư đó mà trong dòng thời gian Hội Thánh, cùng những nhà nghiên cứu đạo đời lần tìm ra dấu vết con đường lịch sử Hội Thánh Công giáo sinh hoạt từ thuở ban đầu như thế nào.

Và quan trọng hơn nữa, qua bức thư thứ nhất của Thánh nhân gửi Giáo đoàn viết vào khoảng những năm 54-56 sau Chúa giáng sinh, là tài liệu giáo lý của Hội Thánh Chúa Kitô đầu tiên được viết thành văn bản chữ viết lịch sử lưu truyền cho mọi thế hệ. Điều này là kho tàng rất qúy báu cho Hội Thánh và nhân loại. Đang khi Phúc âm giáo lý của Chúa Giêsu Kito do Thánh Marco viết muộn hơn 10 năm vào khoảng năm 65-66 sau Chúa giáng sinh.

1. Trong bức thư này Thánh nhân đã viết lại những Lời Chúa Giêsu đã nói khi lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly sau cùng trước khi Ngài chịu chết.

„Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.“
25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.“ (1. Corintho 11,23-26.)

Như thế, có thể nói Thánh nhân là người đầu tiên mở ra con đường dạy giáo lý cho mọi người biết về Bí Tích Thánh Thể của Chúa Giêsu Kitô rộng rãi trong toàn thể Hội Thánh thuở ban đầu cùng trong dòng lịch sử Hội Thánh. Và qua đấy Bí tích truyền chức thánh Linh mục trong Hội Thánh như ý Chúa Giêsu muốn cũng được loan truyền rộng rãi ra.

Sau hai mươi mốt thế kỷ, giáo lý của Chúa Giêsu Kito được loan truyền rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Nhưng ngày nay, trừ Hội Thánh công giáo Roma ra, nhiều chi nhánh Hội Thánh xưng nhận mình là Hội Thánh Chúa Kitô xem ra lơ là với Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu, và với Bí tích chức Linh mục.

Việc tôn sùng kính trọng Bí Tích Thánh Thể ngay trong các xứ đạo Hội Thánh Công giáo Roma ngày nay cũng đang suy giảm nhiều. Hầu như tập trung vào việc mừng lễ chung họp gặp gỡ nhau bên bàn tiệc hơn là kính trọng mừng kính mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể là lương thực cho đức tin tâm hồn. Nhiều khi có cảm tưởng là một lễ hội mừng vui nhiều hơn là mang chiều sâu tâm linh thánh thiêng???

Không biết nhìn như thế, tầm hiểu như vậy có đúng hay có hợp với tâm tính thời đại con người không?

2. Trong bức thư này, Thánh nhân còn diễn tả cụ thể hình ảnh chiều tương quan thiêng liêng giữa các thành phần dân Chúa khác nhau trong Hội Thánh của Chúa Giêsu.

„Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.“ 1. Corintho 12,12.

Trong Hội Thánh Công giáo bao gồm nhiều thành phần khác nhau, nhiều khả năng đa dạng khác nhau, nhiều Charimen ơn gọi phần vụ khác nhau. Nhưng cùng chung hợp trong một Hội Thánh duy nhất của Chúa Giêsu Kito. Duy nhất trong muôn mầu đa dạng.

Hình ảnh một Hội Thánh như thế thật đẹp cùng sống động, như cách kiểu nói „ trăm hoa đua nở“.

Để cho được hợp nhất, không bị phân tán chia rẽ theo óc suy nghĩ địa phương, Hội Thánh Công giáo Chúa ở Roma hằng ra sức gìn giữ giềng mối liên kết các Hội Thánh địa phương với Hội Thánh mẹ trung tâm ở Roma biểu tượng qua Đức giáo Hoàng người kế vị trên ngai ghế tòa Thánh Phero.

Và Hội Thánh Công giáo Roma hằng cổ võ nâng đỡ công việc đại kết thông thương giao hảo tốt với các Tôn giáo khác như với Chính Thống giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo…

Con đường đại kết thông thương giao hảo đó tốt cho đời sống giữa con người với nhau, cho nếp sống hòa bình trong xã hội. Nhưng lại đặt ra không ít vấn đề như về thần học, về cách sống đức tin, về luân lý, nhiều khi lại gần như trái chiều với nhau…

3. Không biết ngày xưa thời Thánh nhân, con người quan niệm sinh sống thế nào về nếp sống hôn nhân. Chúng con tin rằng lành mạnh, phát triển điều hòa. Nhưng dẫu vậy Thánh nhân cũng đã viết cho họ những lời khuyên răn làm chuẩn mức định hướng cho nếp sống gia đình hôn nhân:

„Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi, mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng,11 mà nếu đã bỏ chồng, thì phải ở độc thân hoặc phải làm hoà với chồng; và chồng cũng không được rẫy vợ“. 1. Corintho 7, 10/11

Xưa nay theo nếp sống được công nhận cổ võ và là thiên nhiên như Thiên Chúa ngay từ đầu đã ấn định cho con người, cùng được luật lệ xã hội con người công nhận. Và cho đó là cơ sở căn bản cho đời sống xã hội con người. Đó là nếp sống hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Từ nếp sống căn bản đó người đàn ông và phụ nữ bổ túc cho nhau trong tình yêu. Và từ đó nảy sinh tiếp tục sự sống mới là những người con do họ sinh ra.

Như thế dòng dõi con người được nối tiếp vào ngày mai không chỉ về phương diện sinh vật học, mà còn về phương diện tinh thần giáo dục nữa.


Ngày nay trong thế giới xã hội đa dạng theo thị hiếu cảm tính càng có nhiều ý nghĩ khác nhau về nếp sống hôn nhân. Có ý kiến cho rằng hôn nhân phải mở rộng cho mọi giới người. Ý kiến này không còn muốn nhìn nhận hôn nhân dưới dạng thái chỉ dành cho người đàn ông và người phụ nữ. Nhưng cho rằng hôn nhân dành cho cả hai người cùng giới tính người đàn ông với người đàn ông, người phụ nữa với người phụ nữ.

Đây là vấn đề tế nhị khó khăn làm đảo lộn trật tự thiên nhiên, gây tranh cãi cùng chia rẽ khá sâu rộng trong đạo cũng như ở đời. Phải chăng một trật tự mới về hôn nhân đang dần thành hình cùng thắng thế trong nếp sống xã hội?

Không mong như thế, cùng không chấp nhận như thế theo thị hiếu cảm tính hay thay đổi trong dòng thời gian thời đại. Vì nó đi ngược lại trật trự tự nhiên mà Thiên Chúa đã sắp đặt cho công trình sáng tạo!

Ngoài ra nếp sống gia đình hầu như lún sâu trong tình trạng khủng hoảng đưa đến ly dị ngày càng nhiều, cùng là một thảm cảnh cho các trẻ em trong gia đình. Đức giáo hoàng Phanxico đã nói về tình trạng ly dị trong gia đình hôm 24.06.2015 vừa qua:

„Các lời nói, các hành động và các thiếu sót, thay vì diễn tả tình yêu thương, thì lại lấy mất đi, hay tệ hại hơn, gây khổ đau cho tình yêu thương. Khi các vết thương này còn có thể sửa chữa được, chúng bị lơ là, trở nên trầm trọng và biến thành các ưu quyền, sự thù nghịch và khinh rẻ. Và lúc đó chúng có thể trở thành các xâu xé sâu đậm, chia rẽ vợ chồng, và dẫn đưa tới chỗ tìm ở nơi khác sự cảm thông, nâng đỡ và an ủi….

Chúng ta cảm thấy sức nặng của quả núi đè bẹp tâm hồn một trẻ em, trong các gia đình, trong đó người ta đối xử tàn tệ với nhau và làm cho nhau đau khổ, cho tới chỗ bẻ gẫy mối dây liên kết của sự chung thuỷ hôn nhân? Các lựa chọn của chúng ta có sức nặng nào trên tâm hồn của các trẻ em? Có sức nặng nào trong các lựa chọn của chúng ta – các lựa chọn sai lầm chẳng hạn, có sức nặng biết bao nhiêu trên tâm hồn của các trẻ em?
Khi các người lớn mất lý trí, khi mỗi người chỉ nghĩ tới chính mình, khi cha mẹ làm cho nhau đau khổ, tâm hồn của trẻ em đau khổ rất nhiều, nó cảm thấy tuyệt vọng. Và chúng là các vết thương để lại dấu vết suốt cả cuộc đời…

Đàng khác, cũng đúng thật là có những trường hợp, trong đó sự chia ly không thế tránh được. Đôi khi nó có thể trớ thành cần thiết trên bình diện luân lý, khi người ta tìm lấy khỏi người phối ngẫu yếu duối hơn, những đứa con còn bé khỏi các vết thương trầm trọng hơn, bị gây ra bởi ưu quyền và bạo lực, sự nhục nhã và khai thác bóc lột, sự xa lạ và thờ ơ…“ Vatican Bài giáo lý 24.06.2015.

4. Sau cùng Thánh nhân đã chỉ ra cung cách sống lành mạnh cho tinh thần, cho đời sống đạo đức được luôn tỉnh thức dẻo dai. Đó là nếp sống kiên trì chiến đấu. Thánh nhân đã dùng hình ảnh người chạy đua trên thao trường để đoạt giải phần thưởng.

Trên thao trường Olympia hay các thi đua trong từng quốc gia, từng châu lục, hay trên thế giới, huy chương đoạt giải là vinh dự phần thưởng cao qúi cho người lực sĩ thi chạy về tới đích điểm nhanh lẹ nhất. Muốn được như thế họ phải kiên trì luyện tập cùng phải giữ kỷ luật tập luyện cũng như chạy thi đấu.

Cho đời sống tinh thần đạo đức cũng vậy. Nhưng huy chương phần thưởng tinh thần thiêng liêng còn cao qúi hơn huy chương phền thưởng vàng bạc nhiều:

„Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.25 Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.“ 1. Corinthe 9, 24/25.

Xin cám ơn Thánh nhân về căn bản thần học giáo lý về Bí Tích Thánh Thể, về Bí tích truyền chức Linh mục, những chỉ dẫn đạo đức tinh thần rất cần thiết cho đời sống đức tin hướng tới Thiên Chúa, hướng về trời cao, cùng đời sống làm người trong những tương quan xã hội con người với nhau.

Con không biết ,nếu bây giờ Thánh nhân trở lại trần gian truyền giáo cho con người ngày nay, Thánh nhân sẽ nói hay viết cho con người chúng con như thế nào?

Nhưng những bức thư của Thánh nhân viết từ hai ngàn năm nay gửi cho các Giáo đoàn luôn còn là những hướng dẫn sống động căn bản về giáo lý cho Hội Thánh Chúa Giêsu, cho nếp sống tinh thần đức tin của người tín hữu Chúa Kitô. Cho dù con người xã hội ngày hôm nay có những suy nghĩ ý kiến mới lạ khác biệt với giáo lý của Chúa, của Hội Thánh.

Con xin cám ơn Thánh nhân. Và xin Thánh nhân phù hộ cho Hội Thánh Chúa ở trần gian, cùng cho mọi người tín hữu Chúa Kitô trong Hội Thánh Chúa Giêsu.

Người tín hữu Chúa Kitô.

Lễ kính Thánh Phaolo tông đồ, 29.06.2015TÔI KHÔNG BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khi nghĩ hay nói về Thánh Phero, chúng ta thường nghĩ ngay đến Vị Thánh này là tảng đá rường cột của Hội Thánh Công giáo, như Chúa Giêsu đã đặt Ông: „Con là Phero, là đá tảng, trên tảng đá này Cha sẽ xây Hội Thánh của Thầy.“

Trên vòm cung thánh ở đền thờ Thánh Phero bên Vatican, dòng chữ này cũng được, từ ngày có ngôi đền thờ này, khắc trên chung quanh vòm cung.

Phải chăng Thánh Phero là đá tảng luôn luôn cứng chắc như chúng ta nghĩ hiểu như vậy?

Thánh Phero tuy được Chúa Giêsu tuyển chọn tin tưởng trao cho thần quyền đứng đầu Hội Thánh của Chúa ở trần gian, nhưng Thánh Phero vẫn có những yếu điểm khiếm khuyết của một con người do Chúa tạo thành dựng nên trong công trình sáng tạo thiên nhiên.

Ông Phero theo Phúc âm thuật lại là người sinh sống làm nghề đánh cá , nghề chài lưới ở biển hồ Galilee vùng phía Bắc nước Do Thái. Nơi vùng biển hồ này cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng rao giảng nước Thiên Chúa cùng thành lập Hội Thánh Chúa với 12 Tông đồ, mà Ông Phero được chính Chúa Giêsu chọn cử làm người đứng đầu.

Ông Phero theo Chúa suốt ba năm. Ông được tận tai nghe Thầy mình giảng dậy, tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu sống làm việc. Nhưng là con người, Ông đã có lần hồ nghi về Thầy mình, với cả chối bỏ Thầy mình.

Ông đã có lần can ngăn Chúa Giêsu không làm như ý Chúa muốn. Và bị chính Chúa Giêsu quở mắng cho là Satan. Nhưng lạ thay, Chúa Giêsu không đuổi loại trừ Ông.

Ông hoài nghi Chúa Giêsu tưởng là ma hiện ra. Nhưng Chúa  vẫn đưa tay ra cứu vớt Ông khỏi bị chìm xuống nước giữa lòng biển hồ. Như thế Chúa Giêsu không bỏ rơi Ông.

Lúc Chúa Giêsu, Thầy mình bị bắt giữ, Ông Phero theo bản tính con người nhát sợ bỏ trốn. Ông chỉ đứng xa xa theo dõi, trong lo sợ hồi hộp, xem Thầy Giêsu mình bị thiên hạ xét xử ra sao… Nhưng Chúa Giêsu không vì thế mà kêu than hay kêu gào gọi hỏi Ông ở đâu sao bỏ mình cô đơn.

Xa xa lẻn vào sân xem xử án Chúa Giêsu, Ông Phero bị chặn lại hỏi có phải là người quen đồng bọn, là học trò của Chúa Giêsu bị bắt không. Ông thẳng thắn chối ngay cả ba lần khi bị chặn hỏi: Không , tôi không biết người đó là ai.

Chối người thân yêu tin tưởng của mình đã kêu gọi tuyển chọn làm người thân tín, chối bỏ Thầy mình như thế, nào có khác chi chối bỏ căn cước tính đời mình?


Cho dù Ông Phero đã đánh mất căn cước mình là môn đệ học trò của Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu vẫn một lòng trung thành tin tưởng hỏi Ông: Con có yêu mến Thầy không?

Và khi Ông Phero nói:  Vâng, con yêu mến Thầy.

Câu nói như thế đủ cho Chúa Giêsu rồi. Và từ căn bản lòng yêu mến đó Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm là tảng đá cột trụ cho Hội Thánh Chúa ở trần gian: Con hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.

Trong đời sống đức tin, ai chúng ta cũng đều mong muốn sống tin tưởng trung thành với đức tin vào Chúa. Nhưng không thiếu những khi lại hồ nghi Chúa, than trách Chúa. Có khi lại có ý nghĩ đặt ra con đường sao Chúa không làm không cho xảy ra như thế này, thế nọ, có phải là hay hơn không…

Và có khi không kém Ông Phero đã phạm tội chối bỏ căn cước tính của mình là người Công giáo tin vào Chúa.

Như Thánh Phero, Chúa không bắt bẻ chấp nhất lỗi lầm tội lỗi con người, khi con người biết quay trở lại yêu mến Chúa.

Vì Thiên Chúa là tình yêu, Đấng giầu lòng thương xót và hay tha thứ.

Lễ Thánh Phero Tông đồ, 29.06.2015


Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

LAUDATO SI - NGỢI KHEN CHÚA, LẠY CHÚA CON


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Ngày 18.06.2015 vừa qua Tòa Thánh Vatican đã công bố Thông điệp Laudato Si về bảo vệ môi trường thiên nhiên của Đức Giáo Hoàng Phanxico.


Mở đầu Thông điệp dài với 246 số, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã lấy lời kinh bài ca mặt trời của Thánh Phanxicô làm đề tài cho thông điệp. Lời kinh ca ngợi thi vị huyền nhiệm này nhắc nhở con người đến ngôi nhà thiên nhiên chung của chúng ta như người chị em, trong đó con người cùng chung sống chia xẻ với nhau, và trong đó như người mẹ hiền luôn dang đôi tay ra bao bọc che chở chúng ta.:

„Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, 
vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất , 
Chị đỡ nâng, Chị dìu dắt
Chị sinh ra bao trái trăng, 
hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại“.

Đức giáo hoàng viết thông điệp về bảo vệ môi trường thiên nhiên bao gồm các lãnh vực cho sự sống được tồn tại phát triển về phương diện tự nhiên trong thiên nhiên, và về phương diện siêu nhiên linh thiêng nữa.

Ngày nay khắp mọi người ta nói đến bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Các quốc gia kỹ nghệ tân tiến đưa ra những chương trình bảo vệ rừng núi, bảo vệ nguồn nước dưới lòng đất, bảo vệ đất đai sông núi, bảo vệ không khí trong lành, bảo vệ súc vật côn trùng... Vì con người càng ngày càng nhận ra tầm mức quan trọng của thiên nhiên cho sự  sống còn của họ. Đó là nguồn tài nguyên, tài sản cho mọi con người trong mọi thời đại thế hệ.

Thắc mắc đặt ra: Thiên nhiên cho con người hay con người cho thiên nhiên ?

Cả hai vế đều đúng, đều quan trọng như nhau. Không có thiên nhiên làm sao con người có thể sinh sống được. Và nếu con người không nhận ra giá trị của thiên nhiên, không bảo vệ thiên nhiên, thì cuộc sống của những thế hệ kế tiếp sẽ ra sao ?

Con người có thể sống trong một môi trường thiên nhiên khô chồi, trơ trụi bị ô nhiễm khí độc hại hay bị khói cháy rừng bao phủ ngày đêm khắp bầu trời được không ? Sức  khoẻ thể xác và tinh thần của họ sẽ như thế nào nếu nguồn nước dưới lòng đất hay ngoài sông ngòi là một vũng ao tù xình lầy chứa đầy rác rưởi, phân tro hay đầy chất hoá học độc hại ? Cuộc sống con người sẽ ra sao khi môi trường sinh sống  về phương diện tinh thần luân lý đạo đức luôn bị đặt thành vấn đề hồ nghi gây chao đảo hoang mang, hay bị phá đổ gây ra buồn phiền đau khổ???

Thiên nhiên cho con người và con người cũng phải cho thiên nhiên!


Nhưng nếu chỉ nghĩ đến việc bảo vệ, gìn giữ thiên nhiên đã đủ chưa? Phải chăng thiên nhiên chỉ nguyên là môi trường sinh thái cho mọi loài? Phải chăng khi đưa ra chương trình cứu nguy bảo vệ môi trường sinh thái là đã cứu nguy được thiên nhiên, công trình sáng tạo rồi?

Thiên nhiên đâu phải chỉ bao gồm dưới dạng tài nguyên không khí để thở, đất đai rừng núi nguồn nước cây cối, xúc vật côn trùng sinh vật.

Thiên nhiên hay thế giới chúng ta đang sống còn có chiều kích thánh thiêng tôn giáo nữa: Thiên nhiên, vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng cho con người ( Sách Sáng thế 1, 1-2a).

Sự sống trong thiên nhiên là do Thần Linh Thiên Chúa tác dụng vào. Chính với sức sống này, con người tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nhận ra chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Và vì thế con người sống trong đó, đâu phải chỉ nguyên có trách nhiệm với thiên nhiên không thôi đâu. Họ còn có bổn phận với Đấng là nguyên ủy của thiên nhiên, bổn phận bảo vệ sự sống con người do Thiên Chúa ban cho, tôn trọng bảo vệ đời sống hôn nhân gia đình là căn bản trong xã hội thiên nhiên đạo đời.

Môi trường sinh thái được trao vào tay con người. Họ được quyền xử dụng vào việc xây dựng cho phù hợp với hoàn cảnh sống. Và môi trường sinh sống cũng có thể bị lợi dụng hay xử dụng vô trách nhiệm, khiến gây nên tình trạng phá huỷ ô nhiễm môi sinh, cản trở hay hủy hoại sự sống con người, xúc vật cùng loài thảo mộc.

Còn thiên nhiên là do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá dựng nên ban cho như ngôi nhà quê hương xứ sở, nơi sự sống Thần Linh ngài tác dụng vào luôn đổi mới làm cho tươi trẻ mầu mỡ. Như thế con người không thể dùng thiên nhiên theo ý nghĩa xử dụng được. Con người có bổn phận kính trọng thiên nhiên, và họ luôn luôn khám phá ra những công trình sáng tạo mới trong đó.

Những công trình này gây ngạc nhiên, mang lại hạnh phúc niềm vui, mang nguồn cảm hứng cho con người. Và vì thế phải biết cúi mình tạ ơn Đấng là chủ thiên nhiên, là chủ nguồn sự sống trong thiên nhiên.

Thiên Chúa răn bảo con người:‘‘ Con không được phép giết hại!‘‘ ( Sách xuất hành 20, 13; Đệ nhị luật 5,17). Ngài có ý nhắn nhủ con người:

1. Con chỉ là người quản lý thiên nhiên Cha trao ban cho. Nhưng con không là chủ thiên nhiên.
2. Con phải kính trọng sự sống con người, không được phá hủy sự sống con người ngay từ lúc mới chỉ trong giai đoạn là mầm sống còn nhỏ thành hình trong cung lòng mẹ cha.
3. Nếp sống gia đình giữa người nam và người nữ do Cha tạo dựng tác thành nên cho xã hội các thế hệ con người được tồn tại phát triển, cho tình yêu thiên nhiên con người được thăng tiến theo hướng niềm vui hạnh phúc cho nhau. Đây không phải là một „mode“ theo ý thức hệ mà thay đổi theo lòng con người xuay chiều ước muốn.
4. Con không được phá huỷ môi trường sinh sống của con người, của núi rừng cây cối cùng xúc vật trong đó.
5. Con không được coi trái đất này là sở hữu của riêng con.
6. Con không được vì quyền lợi riêng mình gây đau khổ cho các công trình sáng tạo của Cha trong thiên nhiên.

Khi kính trọng hay ngạc nhiên bỡ ngỡ những kỳ công, sự sống trong thiên nhiên, là nhận ra dấu vết Đấng là chủ, là nguồn sự sống, nguồn tình yêu của thiên nhiên: Đức Chúa Thánh thần.

„Ngợi khen Chúa, lạy Chúa con, 
với muôn loài thọ tạo, 
đặc biệt nhất Ông Anh Mặt Trời, 
Anh là ánh sáng ban ngày, 
nhờ Anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,
Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời, 
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Trăng và muôn Sao
Chúa dựng trên nền trời:
lung linh, cao quí và diễm lệ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, 
vì Anh Gió, Không khí và Mây trời, 
cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời
nhờ Anh, Chúa bảo tồn muôn vật.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, 
vì Chị Nước, 
thật lợi ích và khiêm nhu, 
quí hóa và trinh trong.“  
(Thánh Phanxico Assisi)


Mùa Hè 2015

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015

TẤM KHĂN LIỆM THÀNH TURINOLm. Daminh Nguyễn ngọc Long 


Nhiều Giáo phận Bên  Âu châu còn giữ được nhiều di tích Thánh về Chúa Giêsu. Một trong những di tích đó là tấm khăn liệm thành Turino.

Tấm khăn liệm này xưa nay Hội Thánh Công giáo coi đó là một „bức ảnh thần tượng thánh“ nhiều hơn là một „di tích thánh“. Nhưng xưa nay hàng trăm ngàn, hàng triệu người tín hữu Chúa Kitô vẫn kéo đến hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Turino với lòng đạo đức cung kính Đấng đã chịu chết cho tội lỗi con người in lại dấu vết hình thể thân xác người trên đó.

Và tấm khăn liệm này trở thành báu vật thánh mang tích cách lịch sử dòng thời gian thu hút mọi người dù có lòng tin hay không, và cả những nhà khoa học bách khoa trên thế giới nữa muốn khảo sát tìm hiểu về lịch sử cùng tính xác thực của tấm khăn.

khan niem thanh turino
Lịch sử  tấm khăn liệm Turino

Tấm khăn liệm thành Turino bên nước Ý đại Lợi - theo nguyên ngữ tiếng Ý : la sacra Sindone - là tấm khăn liệm an táng Chúa Giêsu sau khi Chúa chết trên thập gía. Ông Giuse Arimathia theo phong tục tẩm liệm Do Thái đã cùng với Đức Mẹ Maria và các Môn đệ Chúa Giêsu đã lấy một tấm khăn bọc liệm xác Chúa Giêsu và an táng trong ngôi mộ mới ở khu vườn bên cạnh nơi Chúa bị đóng đinh trên thập gía. (Mt 27,59, Mc 15,46, Lc 23,53, Ga 20,6).

Tấm khăn liệm thành Turino dài 4,37 mét, chiều ngang rộng 1,11 mét, trên đó cả mặt trước và mặt sau in hình một người đàn ông cao lớn 1,80 mét có râu và tóc dài. Những chi tiết này ăn khớp với những gì trong Phúc âm diễn tả về Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên thập gía.

Tấm khăn này được gìn giữ trong tủ kính dầy chống đạn, nặng 2.500 kílô ở nhà nguyện bên cạnh trong nhà thờ chính tòa Turino.

Trong Phụng vụ Giáo Hội tấm khăn liệm Chúa Giêsu được biểu tượng qua tấm khăn dài mầu trắng trải trên bàn thờ lúc dâng lễ, và đặc biệt qua tấm khăn cứng hình chữ nhật đậy trên chén thánh lúc dâng lễ.

Từ hơn 100 năm nay tấm khăn liệm thành Turino là đối tượng tranh cãi khảo sát của những nhà khảo cứu khoa học với những định hướng chuyên môn khác biệt nhau. Vì thế, có những xác nhận về tính chân thực,  cũng như tính không chân thực gỉa mạo của tấm khăn. Đó là chuyện của khoa học.

Trước sau tấm khăn là một bí ẩn về lịch sử thánh của nó. Và cũng vì thế, nó trở thành một điểm thu hút rất lớn về phương diện thiêng liêng.

Tấm khăn Turino trong dòng thời gian

Theo dấu chứng lịch sử, từ thế kỷ thứ tư đã có nói đến tấm khăn liệm này, và cũng không thấy sử sách nói về xuất sứ của tấm khăn liệm này. Năm 312 hoàng đế Constantinino trong trận chiến thắng ở Roma đã đem tấm khăn liệm này như „dấu chỉ thánh“ đi hàng đầu.

Năm 330 khi hoàng đế Constantino dời thủ đô về thành Constantinople, ông đã cho xây một nhà nguyện Pharos ngay trong cung điện - Pharos theo tiếng Hylạp là Tấm khăn liệm.

Năm 361 khi Juliano lên cầm quyền, tấm khăn liệm được đưa về thành phố Edessa nước Hylạp cất dấu trong tường thành. Năm 525 sau trận lụt người ta khám phá ra tấm khăn nơi đây ẩn dấu trong bức tường

Ngày 15.08.944 tấm khăn được đưa trở về thành Constantinople.

Năm 1356 tấm khăn liệm xuất hiện ở giáo phận Troyes bên nước Pháp và rất được sùng kính . Năm 1453 ông hoàng thành Savoyen mua tậu và đem bảo quản gìn giữ ở Chambery.

Năm 1578 tấm khăn tấm khăn được đưa về thành Turino và rất ít khi, chỉ trừ những ngày lễ lớn, mới được đem ra cho dân chúng xem nhìn thấy.

Năm 1898 nhà nhiếp ảnh Secondo Pia người Ý lần đầu tiên chụp hình tấm khăn. Qua phim chụp Ông khám phá ra nhiều chi tiết hơn ở nơi bản chính tấm khăn.

Khi cho phim vào nước rửa hình Pia cảm động rất ngạc nhiên giật mình nhìn ra khuôn mặt một người nhắm mắt.

Từ năm 1969 nhiều cuộc thử nghiệm theo các phương pháp khoa học tấm khăn liệm thành Turino được thực hiện với những kết qủa khác biệt nhau. Năm 1983 tấm khăn liệm được nhà sở hữu Savoyen trao tặng Đức Giáo hoàng. Năm 2000 được tấm khăn liệm được sửa chữa những chỗ bị hư hỏng, bảo trì cho công chúng được chiêm ngưỡng thăm viếng.

khan niem thanh turino0
Những lần trình bày tấm khăn liệm trước công chúng

Năm 1931 được đưa ra cho công chúng xem nhân dịp lễ thành hôn của hoàng tử Umberto Savoyen.

Năm 1933 dịp năm thánh kỷ niệm 1900 năm Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập gía và sống lại.

Năm 1978 kỷ niệm 400 năm tấm khăn liệm được đưa từ Chambery về thành Turino.

Năm 1998 kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Pia vào năm 1898 đã chụp hình tấm khăn liệm, và kỷ niệm 500 năm sinh nhật nhà thờ chính tòa thành Turino.

Năm 2000 dịp năm thánh kỷ niệm 2000 năm sinh nhật Chúa Giêsu.

Năm 2013 tấm khăn được trình chiếu trên truyền hình rộng rãi cho dân chúng chiêm ngắm với sứ điệp của Đức giáo hòang Phanxico.

Năm 2015 từ ngày 19.04. đến 24. 06. tấm khăn được trình bày cho công chúng đến chiêm ngắm hành hương nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 200. của Thánh Gioan Bosco, vị sáng lập Dòng Salesien trên thế giới.

Ngày Chúa nhật 21.06.2015 Đức Giáo hoàng Phanxico đến hành hương thăm viếng tấm khăn liệm ở Turino.

Hành hương thăm viếng tấm khăn

Đến thăm viếng tấm khăn thánh thành Turino không phải chỉ vì tò mò muốn xem khăn như thế nào. Nhưng người hành hương tìm đến chiêm ngưỡng tấm khăn liệm thánh ở thành Turino với tấm lòng đạo đức nhiều hơn.

Chiêm ngưỡng tấm khăn thánh được trình chiếu cắt nghĩa nhìn thấy khuôn mặt chịu đau khổ hành hạ của Chúa Giêsu, những vết thương nơi thân thể, nơi chân tay bị tra tấn hành hạ, có cả dấu vết máu của người bị hành hạ còn thấm trên tấm khăn như trong phúc âm thuật lại, còn ẩn hiện in nơi tấm khăn.

Người tín hữu đến hành hương có cảm nghiệm sâu xa hơn về đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Sự đau khổ của Chúa Giêsu là hiện thực, là sự mất mát bị hủy diệt về phương diện thể xác cùng nhân phẩm con người. Nhưng mang lại sự cứu độ cho con người qua sự sống lại của Ngài. Đó là lòng thương xót của Chúa cho con người.

Rồi qua đó, người hành hương cũng còn có tâm tình, đời sống nào cũng phải trải qua đau khổ không cách này thì cách khác.

Chính Lòng thương xót của Chúa giúp con người nhìn ra sự yếu kém, sự mất mát thua thiệt của mình, và đồng thời cũng khơi dậy lòng thương cảm bác ái với người khác nữa.

Turino ngày 10.06.2015

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015

DANH THỦ NEYMAR, MỘT CHIẾN THẮNG 100% GIÊSU


Nguyên tác: Champions League: Đối với Neymar, một chiến thắng 100% Giêsu

Neymar đã ăn mừng chiến thắng Champions League, hôm 7/6/2015, bằng cách mang một dải khăn ghi « 100% Giêsu ».


Vào lúc trao giải, người ta nhận thấy danh thủ người Braxin 23 tuổi này mang dải khăn trên trán của mình với dòng chữ như thế. Neymar cũng đã từng mang dải khăn này sau khi chiến thắng giải Copa Libertadores, ở Santos, Braxin. Trên trang Twitter của mình, Neymar cũng đã tạ ơn Chúa và tuyên bố « Xin Thiên Chúa chúc lành và che chở chúng ta » trước trận đấu, và nhìn lên trời để cám ơn Chúa lúc kết thúc trận đấu.

Neymar không bao giờ che giấu niềm tin của mình. Anh thuộc về Giáo Hội Tin Lành Ngũ Tuần Sao Vicente. Trước đây, danh thủ Kaka, người Braxin, sau chiến thắng Champions League lần thứ 4 của Milan vào năm 2007, cũng đã mang chiếc áo có dòng chữ « Tôi thuộc về Chúa Giêsu ». Gần đây, một cầu thủ người Braxin khác, David Luiz, đang chơi cho Paris Saint Germain cũng đã đăng trên mạng xã hội những hình ảnh rửa tội của mình.

Tý Linh
xuanbichvietnam

SỰ TÍCH ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LA VANG
Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang cho tới nay, hơn hai thế kỷ, chưa có bằng chứng cụ thể và khoa học để xác định được thời điểm. Tất cả những hiểu biết chỉ dựa vào truyền khẩu rồi dùng phương pháp chứng minh loại suy hay lý luận lịch sử để tìm về căn cơ, ngọn nguồn. Vào cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ thứ XX, thừa sai Claude Bonin, cha sở Cổ Vưu, mỗi lần gặp ông già bà cả hay xức dầu kẻ liệt, như khi xức dầu cho bà nội của bà xã Thoại, giáo dân Cổ Vưu, thọ gần 100 tuổi có hỏi rằng: "Bà nay gần đến toà phán xét, bà phải nói cho thật, khi nhỏ bà có nghe Đức Bà hiện ra ở La Vang?" Các bà ấy là những người đạo đức, thật thà thưa rằng: "Thưa cha có, lúc nhỏ con có nghe cha mẹ con và mấy người lớn kể lại các việc ấy... Bấy giờ, theo lời cha mẹ là lúc con sắp sửa chào đời, quê nhà lâm cơn cấm cách ác liệt."

1. TRUYỀN THUYẾT ĐỨC MẸ HlỆN RA TẠI LA VANG
La Vang thời các chúa Nguyễn vào Nam nằm trong khu vực gọi là Dinh Cát (dinh xây trên cát), cách thành Dinh Cát 10 cây số về hướng Nam. Đời vua Gia Long, tỉnh thành được dời vào Quảng Trị và La Vang chỉ còn cách tỉnh thành Quảng Trị 6 cây số cùng về hướng Nam. Nhưng La Vang bấy giờ chỉ lá một thôn xóm hẻo lánh nằm mất hút trong rừng già Trường Sơn, cây cối chằng chịt, núi đồi hoang vu, rừng thiêng nước độc và nhất là đầy cọp beo thú dữ.
La Vang từ thế kỷ XVII đã là đất khẩn hoang của làng Cổ Vưu, vì thế đa số cư dân nơi đây là người Cổ Vưu. Ngày thường La Vang chỉ là nơi người ta "đi rú " (trồng khoai, cấy lúa, trỉa bắp, chặt cây, đốn gỗ, bẫy thú...), nhưng trong cấm cách bách hại thì La Vang trở thành nơi ẩn náu cho những người công giáo trung kiên, như trong cuộc bách hại vào năm 1798.
Năm 1798, triều đình Tây Sơn Cảnh Thịnh bị lung lay trước sức tấn công vũ bão từ miền Nam ra tận đèo Hải Vân của Nguyễn Ánh. Trong cơn hoảng loạn, để báo thù Đức cha Bá Đa Lộc đã giúp họ Nguyễn, đồng thời khủng bố giáo dân mà triều đình luôn cho là kẻ nội ứng, vua Cảnh Thịnh đã ra chỉ dụ cấm đạo.
Cuộc bắt đạo diễn ra chớp nhoáng, dã man và tàn ác khiến giáo dân trở tay không kịp, nhất là trong địa bàn hai tĩnh Thừa Thiên và Quảng Trị. Tại họ đạo Cổ Vưu nói riêng, vùng Dinh Cát nói chung có hàng trăm người bị giết, hàng ngàn người bị xô vào ngục thất, hàng ngàn người khác bỏ nhà bỏ cửa ra đi tìm nơi lánh nạn. Một số ít trong họ đã đến được La Vang, ẩn trú trong các chòi tranh, gốc cây, lùm bụi. Ngày khổ cực đói cơm rách áo, tối hãi hùng vượn hú cọp kêu... Lại bấy giờ đang lúc ôn dịch hoành hành, thuốc men không có, người chết như rạ. Giáo hữu chỉ biết nhìn nhau thương khóc. Thật muôn ngàn cơ cực, trăm bề đắng cay!
Nhưng dù nguy khốn cách mấy thì giáo hữu vẫn một lòng trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ. Vì thế không ai bảo ai, họ tự động ngồi sít lại gần nhau, dưới đám cỏ gần gốc cây đa, tay mân mê tràng chuỗi và những lời kinh đồng thanh vang lên, hòa trong màn đêm rùng rợn, gió buốt từng cơn, đêm này đến khác, lời kinh như lời kêu khóc bi ai não ruột thấu tận trời xanh như muốn kéo Mẹ thiên đình xuống cõi trần gian.
Thế rồi một hôm, theo lời truyền tụng, trong khi giáo hữu đang đọc kinh cầu nguyện thì Đức Mẹ hiện ra rực rỡ tươi đẹp vô ngần. Người mặc áo choàng rộng, tay ẵm Chúa Hài Đồng, có hai thiên thần hầu cận. Đức Mẹ hiện xuống đứng trên đám cỏ gần gốc cây đa, nơi giáo hữu đang cầu nguyện. Đức Mẹ tỏ vẻ nhân từ và âu yếm, an ủi các giáo hữu vui lòng chịu khổ, dạy hái lá quanh đó nấu uống sẽ lành các chứng bệnh. Đức Mẹ còn phán hứa rằng: "Các con hãy tin tưởng hãy cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện."
Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần như vậy. Đó là điếu các tiền nhân loan truyền lại cho đến ngày nay.2. THỜI ĐIỂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LA VANG
Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang cho tới nay, hơn hai thế kỷ, chưa có bằng chứng cụ thể và khoa học để xác định được thời điểm. Tất cả những hiểu biết chỉ dựa vào truyền khẩu rồi dùng phương pháp chứng minh loại suy hay lý luận lịch sử để tìm về căn cơ, ngọn nguồn.
Vào cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ thứ XX, thừa sai Claude Bonin, cha sở Cổ Vưu, mỗi lần gặp ông già bà cả hay xức dầu kẻ liệt, như khi xức dầu cho bà nội của bà xã Thoại, giáo dân Cổ Vưu, thọ gần 100 tuổi có hỏi rằng: "Bà nay gần đến toà phán xét, bà phải nói cho thật, khi nhỏ bà có nghe Đức Bà hiện ra ở La Vang?" Các bà ấy là những người đạo đức, thật thà thưa rằng: "Thưa cha có, lúc nhỏ con có nghe cha mẹ con và mấy người lớn kể lại các việc ấy... Bấy giờ, theo lời cha mẹ là lúc con sắp sửa chào đời, quê nhà lâm cơn cấm cách ác liệt."
Trong Đại Hội La Vang lần thứ nhất , nhiều vị cao niên được hỏi đều trả lời có nghe cha mẹ, người lớn kể lại nói là sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang xảy ra cách nay khoảng 100 năm.
Soát xét lại lịch sử, lấy mốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cách đây khoảng 100 năm phải là thời gian có bắt đạo. Vậy là năm nào?
• Thời quân Trịnh chiếm đóng Phú Xuân (1775 - 1786), ít ra hai lần có lệnh bắt đạo vào năm 1779 và năm 1783, nhưng cả hai lần lệnh không được thi hành gắt gao, giáo dân vẫn ung dung, chỉ có vái nơi quan địa phương lợi dụng cơ hội ức hiếp người công giáo, dọa tịch thu ruộng đất, đòi tiền hoặc buộc họ tham gia vào các việc cúng bái, tế thần hoặc mê tín dị đoan, những phạm vi mà thời đó Giáo hội không cho phép. Còn ngoài ra, không có hình phạt chết người, không đến nỗi phải trốn lên rừng xuống biển. Vả lại lấy mốc 1779, 1783 thì thời gian cũng không khớp với "khoảng 100 năm ".
• Thời Quang Trung Nguyễn Huệ làm chủ Phú Xuân (1786 - 1792) chỉ có một lần nhà vua hạ lệnh lùng bắt các thừa sai vào giữa năm 1790. Trong thư đề ngày 09.01.1791 Đức cha Gioan Labartette cho biết: "Chừng năm hay sáu tháng trước đây vài chiếc tàu Châu Âu xuất hiện gần biển Qui Nhơn. Theo tấu trình của các quan, vua Quang Trung chuẩn y lệnh khám xét, bắt giam các thừa sai". Tuy nhiên lệnh này có kèm theo hai điều kiện hạn chế: Chỉ thực hiện trong vòng sáu ngày và không được hạch hỏi, bắt bớ giáo dân. Vì vậy cuộc bắt đạo Quang Trung 1790 "không đủ điều kiện " để các tín hữu Dinh Cát phải trốn vào La Vang.
• Thời Nguyễn Ánh phục quốc (1801) lên ngôi lấy hiệu là Gia Long (1802 - 1819), thống nhất đất nước, không có việc bắt đạo.
• Thời Minh Mạng (1820 - 1840) có nhiều cuộc bắt đạo ác liệt nhưng phải từ 1833 về sau. Quá ngắn so với thời gian "khoảng 100 năm."
• Vậy sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang chỉ có thể xảy ra trong thời vua Tây Sơn Cảnh Thịnh, nghĩa là trong khoảng các năm từ 1792 - 1801. Căn cứ vào lịch sử, ta biết vào thời vua Cảnh Thịnh có cuộc bắt đạo năm 1798. Tuy chỉ xảy ra trong vòng một tháng nhưng gắt gao, ác liệt, đưa đến cuộc tử đạo oanh liệt của Thánh Linh mục Emmanuen Nguyễn Văn Triệu.
Linh mục Trương Bá Cần trong CÔNG GIÁO ĐÀNG TRONG THỜI ĐỨC CHA PIGNEAU (CGĐTTĐCP) cho biết: "Tháng 05.1797 Nguyễn Phúc Ánh đem đại quân quấy phá không những ở Qui Nhơn mà còn kéo ra tận đèo Hải Vân..., đổ bộ lên Đà Nẵng. Tháng 07.1797 Phúc Ánh đem quân trở về Gia Định."
Trước khi rút lui, Nguyễn Ánh đã khôn ngoan sử dụng thành công kế ly gián:
- Một mặt ông biên thư cho Đức cha Gioan Labartette đang ở Dinh Cát, yêu cầu Đức cha thành lập một đạo quân công giáo (?) để làm hậu thuẫn khi ông tiến đánh Phú Xuân. Không biết vô tình hay chủ ý ông để thư này lọt vào tay triều đình Cảnh Thịnh. Đúng vào lúc quan nội hầu Lê Văn Lợi đang thắng thế trong việc xin vua Cảnh Thịnh hạ lệnh bắt đạo. Lệnh bắt đạo tất yếu được ban hành.
- Mặt khác, ông "để lại bức thư khuyến dụ Nguyễn Bảo, con cả Nguyễn Nhạc quy hàng, gây nên một sự hoang mang lớn trong hàng ngũ Tây Sơn. Sự thực là nhiều tướng tá và Nguyễn Bảo cuối năm 1798 đã xin quy hàng Nguyễn Phúc Ánh." Phải chăng trong bầu không khí nghi ngờ và hoảng loạn ấy, ngày 07.08.1798, vào lúc giữa trưa, bốn toán lính đã cùng lúc đột nhập vào bốn họ đạo trong thành phố Huế...
Nhưng trước đó, nhờ có quan công giáo Hồ Công Diệu làm việc trong triều mật báo nên Đức cha Gioan Labartette đã kịp thời chỉ thị các thừa sai trốn ra Dinh Cát.
Tại họ đạo Thợ Đúc quân lính hùng hổ bố ráp, bắt người, đánh đập giáo dân và các nữ tu MTG nhằm nhanh chóng tìm ra nơi trú ẩn của các thừa sai. Đau lòng và để tránh thiệt hại cho giáo đoàn Thợ Đúc, một Linh mục gốc giáo phận Huế đang phục vụ ở Đàng Ngoài về quê thăm mẹ - Cha Emmanuen Nguyễn Văn Triệu - đã tự ra nộp mình, xưng là Linh mục. Binh lính mừng rỡ đóng gông giải cha về ngục.
Mười ngày sau cuộc bố ráp này, vua Cảnh Thịnh đã ban hành một sắc chỉ "truyền phá hủy tất cả các nhà thờ, tất cả các nhà ở của các Linh mục và bắt tất cả những ai có thể bắt  được". "Người dân trong nước phải giữ đạo Tam Cương, Ngũ Thường: Quân thần, phụ tử, phu phụ và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Datô có nhiều tà thuyết phải được cấm triệt để. Do đó muốn ích quốc lợi dân, hoàng đế truyền lệnh tiêu diệt đạo ấy vì là đạo đáng ghét."
Thừa sai Girard trong thư đề ngày 25.06.1801 cho biết: "Cuộc bách hại này chỉ xảy ra dữ dội trong vòng khoảng một tháng bởi vì đã có bất hòa trong nội bộ Tây Sơn. Họ lo chém giết lẫn nhau và để cho chúng tôi yên."
“Khoảng một tháng" theo thư thừa sai Girard tức là từ ngày 07.08.1798 đến khoảng 07.09.1798. Vậy, đã có căn cứ để kết luận sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (có thể) xảy ra vào năm 1798, trong tháng Tám hoặc đầu tháng Chín.

Sưu Tầm

Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2015

KINH CẦU ĐỨC HỒNG Y F.X NGUYỄN VĂN THUẬN


Kinh xin ơn 
với Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn văn Thuận


Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù, được ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.

Con ngưòi dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của ngài
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,
nhiệt tâm của niềm hy vọng
và sức sống nồng ấm của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời bầu cử của ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn,
với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen!

Roma, ngày 16.09.2007
+ Giampaolo Crepaldi
Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

LÒNG NHỚ ƠN MẸ


 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long 


Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ. Qua mẹ chúng con đã học biết, cảm nhận được tình yêu đầu đời của đời sống.

Mẹ đã dẫn đưa chúng con vào đời sống, đã săn sóc đùm bọc chúng con từ tuổi thơ ấu rồi trong suốt dọc cuộc đời.

Mẹ đã trao tặng chúng con thi giờ và sức lc của bà. Và như thế, tình yêu của mẹ luôn luôn rộng lớn thêm ra.

Mẹ đã sống cùng làm việc cho chúng con. Mẹ dậy chúng con sng và yêu thương.

Mẹ cầm tay dậy chúng con biết đi, biết cầm đũa bát ăn cơm, ăn bánh, biết dùng khăn rửa mặt, tắm rửa lau chùi thân thể cho khô sạch.

Mẹ đã dậy chúng con học ăn, học nói, biết lễ phép chào hỏi, biết làm dấu Thánh Gía, biết đọc kinh cu nguyện.

Mẹ dậy chúng con biết viết cho đúng cho đẹp, biết đọc chữ, biết cách săn sóc y phục mặc quần áo.

Mẹ chỉ cho chúng con cách quyét lau, xếp đặt trưng dọn nhà cửa cho sạch sẽ, cách nấu ăn làm bếp.

Chúng con luôn luôn có thể đến với mẹ lúc còn thơ bé, cả khi đã lớn khôn trưởng thành. Nơi mẹ chúng con tìm nhận được sự an ủi, lời khuyên khích vực dậy vươn lên và sự giúp đỡ, những khi gặp khó khăn lo âu.

Với mẹ, chúng con có thể tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn lo âu. Mẹ cùng chịu đựng và cùng xan xẻ gánh chịu với chúng con.

Mẹ là người yêu qúy nhất đời chúng con.

Khi còn mẹ, chúng con vui mừng hạnh phúc. Và hằng cầu xin sao cho mẹ mình sống mãi lâu năm bao nhiêu có thể, sống khoẻ mạnh với các con. Vì Mẹ là y cột niềm vui, niềm trông cậy hạnh phúc của đời chúng con.

Nhưng theo luật tuần hoàn thiên nhiên, mẹ cũng như mọi người, loài thụ tạo trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, quãng đường đời sống trên trần gian cũng tới ngày hết hn chấm dứt.

Mẹ đã nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi ra đi về bên kia thế giới. Hay đúng hơn về quê hương trên trời bên Thiên Chúa. Nhưng không vì thế tình yêu mẹ nơi chúng con biến mất. Trái lại, Mẹ hằng sống động luôn mãi trong trái tim lòng biết ơn của các con mẹ.

c con mẹ yêu mến mẹ, nhớ mẹ luôn mãi. Và như thế, tình yêu mẹ nơi các con càng dần lớn thêm ra.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban tặng người mẹ cho đời chúng con.

Vì những gì tốt đẹp hữu ích, mà mẹ đã làm cho chúng con,

Vì những gì là êm đềm thánh đức, mà mẹ chúng con đã được sống tri qua.

Vì những giá trị cao đẹp, mà mẹ chúng con đã sống gặt hái được trong đời sống.

Vì tất cả những tình tự yêu thương, mà mẹ đã trao tặng tỏ lộ cho chúng con.

Vì tất cả sự lo âu khắc khoải, mà mẹ phải bồn chồn trong hy vọng, và cả trong dòng nước mắt thất vọng cùng đau khổ đã sống tri qua.

Vì những đau khổ cực nhọc, mà mẹ đã đau đớn gánh chịu đựng.

Vâng, mẹ chúng con đã có đời sống là như thế. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho đời chúng con người mẹ chan chứa tình yêu, lòng vui tươi cởi mở niềm hy vọng, và chịu đựng nhiều đau khổ.

Nhớ tới mẹ, chúng con nhớ tới câu ngạn ngữ của người Ả Rập truyền khẩu trong dân gian “ Chìa khóa mở ra sự khôn ngoan nằm ở nơi đầu gối dưới chân người mẹ“.

Ngày nhớ ơn mẹ, 10.05.2015


CHIA SẺ

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH

GIÁO HỘI

VĂN HÓA

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews