Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

GẮN BÓ VỚI ĐỨC TIN CÔNG GIÁOLm. Đaminh Nguyn ngc Long


Là công dân mt quê hương đất nước dân tc, dù sng nơi đâu vào hoàn cnh nào, hu như ai cũng nng lòng vi quê hương dân tc ca mình, như tâm nin trong dân gian: Ung nước nh ngun, hay Ăn cây nào rào cây đó“.

Là thành viên ca gia đình, tâm tình gn bó còn tha thiết đậm đà hơn na vi T tiên Ông Bà, cha m, v chng, con cái, h hàng. Gia đình là tế bào ngun gc đời sng con người t khi thành hình hài s sng trong cung lòng m cha cùng sut dc đời sng.

Là người tin nhn thuc v mt nim tin tôn giáo linh thiêng, lòng gn bó vi đạo giáo cũng tha thiết sâu đậm. Vì đó là phương hướng tâm linh cho đời sng tinh thn con người. Chính yếu t tâm linh tình yêu này giúp cho tinh thn được phát trin quân bình lành mnh trong nhng khúc đường lên xung ca đời sng.

Các bc tin nhân, cha ông, nhng người m, người ch, người anh, người em ngày trước đã sng là nhng nhân chng v lòng gn bó yêu quê hương t quc, lòng trung thành vi đức tin đạo giáo. H là nhng gương mu sng động  sáng chói cho thế h ni tiếp hc soi vào hc hi.

Thế nào là lòng gn bó vi đức tin Hi Thánh Công giáo?

V Tôi t Chúa, Đức c Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun trong lao tù đã suy nim v lòng gn bó vi Hi Thánh Công giáo Vit Nam ca các V Thánh anh hùng t đạo Vit Nam.

Trong tù, chính tôi đã sng ni kh ca Giáo hi t đạo. Tôi nghe thi gian qua đi, ngày này sang ngày khác mà không biết chung cuc s đi v đâu. tôi t hi như ngôn s Isaia: Tun canh ơi, đêm còn dài bao lâu na? Tun canh ơi, đêm đến đâu ri? Is 21,11. Trong nhng lúc đó tôi bt đầu hiu rõ hơn ý nghĩa ca s t đạo. Không phi s t đạo đổ máu, là điu tôi biết có th xy ra trước mt tôi, nhưng s t đạo như là mt cuc sng không đặt để ranh gii k c ranh gii vic bo tn s sng ca chính mình, vì tình yêu đối vi Thiên Chúa, vì trung thành vi s hip nht và nim hip thông ca Giáo hi, và vì phc v Tin Mng.

Người Kitô hu không khinh r mng sng . Trong tù rôi còn nh nhng ngày hnh phúc trong công tác mc v trong chc v Linh mc và Giám mc. Tôi nghĩ ti các tín hu Công giáo thuc giáo phn tôi nơi tôi đã sng, ti các anh em linh mc và giám mc, ti bn bè, và thân nhân. Nếu được gp li h thì vui sướng biết bao.

Nhưng đức tin ca tôi thì không th b tr gía được. Không vi bt c gía nào. Không th nhượnhg b đức tin để đổi ly mt cuc sng hnh phúc. Xem ra tôi hiu hơn mt chút v s t đạo. Không đặt ranh gii cho tình yêu Thiên Chúa, k c ranh gii t nhiên như ơn cu ri ca mình, mng sng và nim hnh phúc ca riêng mình. Và trong nhng lúc y, tôi nghĩ ti biết bao nhiêu Kitô hu b giam gi, đau kh và đầy i. Tôi nghĩ ti nhng người gánh chu nhng đau kh ln lao. Tôi nh li nhng li viết trong chương 2. thư gi giáo đoàn Do Thái: Anh em chưa chiến đấu ti độ đổ máu trong cuc chiến chng li ti li. (Dt 12,4.)

Trong nhng lúc đó, chúng ta khám phá ra rng mình hip thông vi biết bao nhiêu chng nhân khác: Như thế c chúng ta na, được mt s đông đảo các chng nhân bao quanh, ci b tt c nhng gì là nng n và ti li ba vây, chúng ta hãy kiên trì trong cuc chy đua, mt hướng nhìn v Chúa Giêsu, là Đấng khai m và kin toàn đức tin. (Dt 12,1-2.)

Tôi đã nghĩ ti các cuc bách hi, cái chết và các V T Đạo xy ra trong 350 năm ti Vit Nam, đã cng hiến cho Gíao hi biết bao nhiêu V T Đạo không được biết ti: khong 150.000 v.

Chính tôi cũng ntin rng ơn gi linh mc ca tôi gn lin mt cách nhim mu nhưng đích thc vi máu các V T  Đạo này, đã gc ngã trong thế k va qua trong khi các Ngài loan báo tin mng và s trung thành vi s hip nht ca Giáo hi, mc cho cái chết hoc bo lc đe đọa.

Tôi nh ti chng tá ca ông c ni tôi. Ông đã thường k cho tôi nghe biết các người trong gia đình b phân sáp và giao cho các gia đình bên lương canh chng để h dn dn mt đức tin thế nào, trong khi cha ca ông b b tù. Như thế ông c ni tôi khi mi lên 15 tui mi ngày đã phi đi b 30 cây s để tiếp tế cho cha mt ít cơm và ít mui mà ông đã dành dm được nơi gia đình ông sinh sng và làm vic. Ông phi ra đi lúc 3 gi sáng để còn kp tr v làm vic. 

Phía ông ngoi tôi còn thê thm hơn na. Vào năm 1885, giáo dân toàn x b thiêu sng trong nhà th, tr ông ngoi tôi, vì lúc đó còn là sinh viên du hc Malaysia.

Tôi tin rng lòng trung thành ca Gíao hi Vit Nam được gii thích bng máu ca các V T Đạo đó. Các ơn gi linh mc tu sĩ làm phong phú Gíao Hi Vit Nam được phát sinh t ơn th thách này. Các V T Đạo đã dy chúng tôi biết nói lêmn hai tiếng xin vâng: xin vâng vô điu kin và vô biên gii đối vi tình yêu ca Thiên Chúa. 

Nhưng các V T Đạo cũng dy cho chúng tôi nói lên tiếng không đối vi các li d d ngon ngt, nhng dàn xếp lt léo, hoc bt công nhm mc đích cu mng sng mình, hay hưởng ly chút an nhân thư thái

Đó là mt gia sn, cn phi luôn luôn chp nhn. Nó không phi là chuyn t động hay đương nhiên. Vì chúng ta có th t chi nó. Gia sn ca các V T Đạo không phi là chí anh hùng mà là lòng trung tín. Gia tài này đã được chín mùi bng cách hướng nhìn lên Chúa Giêsu, mu gương ca cuc sng Kitô hu, mu gương ca mi nhân chng, mu gương ca tt c các V T Đạo. (ĐHY Phanxico Xavie Nguyn văn Thun, Chng nhân hy vng, các bài ging tĩnh tâm cho đức Thánh Cha và Giáo triu Roma 2000, Dân Chúa 2001, trang 138-141.)

Lòng gn bó nào cũng đòi hi s hy sinh dn thân, nht là lòng qung đại và lòng trung thành.

K nim dp đến thăm viếng Căn phòng v Tôi T Chúa
c Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun

Địa ch liên lc ti thăm Căn phòng

Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105
50737  Koeln- Longerich
Tel. 0049 (0) 221-974514-51
Herr Diakon W. Allhorn: 0221- 97451420

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 năm 2014

ĐI TÌM KHO TÀNGLm. Daminh Nguyn ngc Long


Trong đời sng con người xưa nay, kho tàng luôn được chú ý không ch gìn gi, nhưng còn đi tìm kiếm xây dng thêm ra. Kho tàng mang nhiu b mt khác nhau như kho tàng vàng bc, kho tàng văn hóa, kho tàng c vt, kho tàng sách v, kho tàng tích lũy nhng kinh nghim khôn ngoan ca mi thi đại.

Biết có kho tàng, nhưng kho tàng thường được chôn vùi du kín. Và con người phi đi tìm kiếm nó.

Khi ai hay quc gia đất nước nào thu góp tích lũy được mt kho tàng ca ci, h ct du kín làm ca.

Người thu thp được nhng kinh nghim sng, nhng kiến thc hiu biết hc hi rng rãi qung bá. Nhng điu đó là kho tàng ca h.

Trong thiên nhiên, Đấng To Hóa to dng nhng kho tàng v ngun nước, v nguyên liu qung m, qúy kim... nm sâu trong lòng đất, lòng núi đá. Con người phi đi tìm dò và khai qut nó lên cho đời sng.

Lâu lâu có nhng bn tin truyn đi, người nào đó bng dưng đào nơi khu vườn ca mình tìm thy mt kho tàng nh chôn vùi du vàng bc, đồ c có gía tr rt cao. Ri cũng có tin, tình c người ta khám phá ra mt kho tàng nhng bc tranh c  hay chiếc t c gía tr rt cao đã rơi vào quên lãng nm trong đống đồ cũ mt căn nhà cũ gn như đổ nát.

Có nhng người mit mài đi tìm tòi trong nhng sách v cha nhng thư vin nhng tường trình, nhng ch dn hay bn đồ, hay bn văn chìa khóa để giúp gii mt mã đi tìm kho tàng chôn vùi đâu đó nơi đâu. Có nhng v hc ga sut đời sng đọc sách suy tư viết lách, khi qua đời để li cho đời mt kho tàng ch nghĩa v khoa hc, v triết lý, nhng suy din v con người, v Thiên Chúa.

Vào thi bui ngày hôm nay, đối vi người tr đang ln lên chiếc Tablet, chiếc Ipad, chiếc handy đời mi, đi du lch, chiếc xe hơi tân thi, người yêu...là kho tàng ca h

Vi người ln đường công danh s nghip, công ăn vic làm, địa v trong xã hi được n vì kính trng...là kho tàng.

Nhưng ngoài ra cha m, v chng con cháu, anh ch em, bn bè là kho tàng qúy báu hơn, nhưng chưa phi là đầu tiên và sau cùng.

Mt người vào độ tui trung niên nói v kho tàng đời sng vi s suy nghĩ đầy kinh nghim: Cha m là kho tàng qúy gía ngàn đời ta không bao gi quên được. Nhưng các ngài đến thi gian nào đó theo lut thiên nhiên cũng ra đi thành người thiên c. Lúc đó ta phi tiếp tc t lo ly đời sng ca mình và sng được.
Anh ch em rut tht là kho tàng như th chân tay. Nhưng nếu mt chân tay, ta vn còn có th sng được.

V chng là kho tàng như th đầu như th thân mình. Nhưng nếu đầu cùng thân mình mình mà mt thì còn sng làm sao được na.   

Kinh nghim suy tư này gi đến suy nghĩ v mt kho tàng khác cho phn tinh thn linh hn: kho tàng Thiên Chúa.

Con người cn ca ci vt cht để sinh sng, như Thiên Chúa đã to dng kho tàng đó cho con người.

Con người cn con người là kho tàng tình yêu, kho tàng s an i nâng đỡ nhau trong đời sng. Đó là kho tàng con người.

Nhưng Thiên Chúa là kho tàng trước hết và sau cùng cho đời sng nuôi sng th xác, cũng như cho nhng tương quan liên đới con người trong đời sng, và là b bến cùng đích đời sng con người.

Trong đời sng hôm nay, khi gp hoàn cnh khó khăn, ta cũng thường chy đến ngun kho tàng thiêng liêng xin ơn tr giúp.

Ngày sau cùng đời sng, ch mt mình ta vi Đấng là ngun mi kho tàng đời sng.

Thiên Chúa là kho tàng ca mi kho tàng cho đời sng con người trên trn gian cũng như ngày mai sau trên nước tri.

CHIA SẺ: BÀI MỚI

GIÁO HỘI: BÀI MỚI

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH: BÀI MỚI

VĂN HÓA: BÀI MỚI

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews